Słownik: Agentura wywiadu cywilnego

Agentura wywiadu cywilnego
Agentura peerelowskiego wywiadu cywilnego czyli osobowe środki pracy wywiadowczej (operacyjnej)

Praca wywiadowcza stanowi proces aktywnego, celowego i planowego rozpracowywania wybranych obiektów i zagadnień wywiadowczego zainteresowania.

Agentura jest głównym źródłem zdobywania tajnych dokumentów i informacji z rozpracowywanych obiektów oraz podstawowych instrumentem realizacji zadań wywiadowczych.

Metoda agenturalna:

 • jest podstawową metodą pracy wywiadu,
 • stanowi ona o istocie działalności wywiadowczej i jej wynikach,
 • polega na:
  • doborze agentury,
  • opracowaniu agentury,
  • werbowaniu agentury,
  • optymalnym wykorzystaniu agentury jako:
   • podstawowego źródła tajnej informacji wywiadowczej z rozpracowywanych obiektów i zagadnień,
   • podstawowego instrumentu realizacji innych zadań wywiadowczych.

Źródło:
Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 0041/72 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 roku w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [w:] “Aparat represji w Polsce Ludowej” Nr 1(5) z 2007 roku

Piotr Herman

Siedemnaście lat w polskich służbach specjalnych (UOP/ ABW). Od 2015 roku niezależny ekspert CSI (Corporate Security Intelligence), czyli Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu. I w tym właśnie zakresie: ‖ prowadzi konsultacje ‖ wykonuje koordynacje prawne ‖ przeprowadza szkolenia (według autorskiego programu) ‖ dostarcza ujednolicone analityczne raporty infobrokerskie ‖

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.