SWB 009: Krótko o… biznesie szpiegowskim. CSI: Polska vs. Świat. Starcie pierwsze.

Krótko i treściwie o problemach na kanale YouTube… Tym razem piguła informacyjna o szpiegowskim biznesie CSI: Polska vs. Świat. Starcie pierwsze. Dlaczego pierwsze? Temat Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu jest bowiem przeogromny. W tym starciu poruszyłem tematy, które mogą stać się podstawą do dalszych rozważań… Jak wyszło porównanie (podstaw) polskiego szpiegowskiego biznesu w porównaniu ze światem? Szok, ale… chyba nie najgorzej. Ale ocena należy do Ciebie 🙂 Jako, że diabeł tkwi w szczegółach, to dopiero bliższe przyjrzenie się poszczególnym kwestiom może ujawnić szereg różnic. Ale tego wszystkiego nie mogłem umieścić w jednym odcinku…

O CZYM PRZECZYTASZ:

  • Co jest szpiegowskim biznesem?
  • Czym jest CSI – Corporate Security Intelligence czyli Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu?
  • Jakie zawody wchodzą w zakres szpiegowskiego biznesu?
  • Jak wygląda certyfikacja zawodowa?
  • Jak rozwijał się ten biznes na świecie?
  • … a jak w Polsce?
A przy okazji...
Jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

I nie zapomnij zaglądać na Vloga 🙂

A TUTAJ możesz zostać Patronem Bloga! 
Wystarczy, że zechcesz... :-)

Miłego oglądania! I czytania 😉

Poniżej, w tym artykule znajduje się omówienie filmu ? 

A TERAZ PO KOLEI…

Cały czas rozwija się kanał Szpiegula na YouTube. Wiem, że wszystkiego jest za mało… przynajmniej w stosunku do tego co chcę pokazać! Ale cóż, doba zbyt krótka, życie zaś również ma swoje wymagania 🙂 …

Bardzo chcę podziękować mojemu producentowi wykonawczemu, a jednocześnie reżyserowi, operatorowi kamer i dźwięku.

I – co najważniejsze – to Ona tak cudownie wszystko zmontowała.

Dziękuję Ci Lena Herman Photography!!!

Nie zapominam również o artykułach na Bloga. Wiem, że na nie czekasz. Już niedługo kolejny…

Wszystko przed nami!

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Spis treści

OMÓWIENIE

Napisałem już o prywatnym biznesie szpiegowskim w  tym artykule. Czas na ciąg dalszy…

Współczesne firmy wywiadowczo-ochronne oferują trzy typy usług dla biznesu:

  • informacje,
  • analitykę,
  • bezpieczeństwo i ochronę.

Ochrona inwestycji, szczególnie w krajach wysokiego ryzyka, jest bardzo istotnym kierunkiem działań prywatnych firm wywiadowczo-ochronnych. Wiąże się bowiem z firmami ubezpieczającymi ryzyko takiej inwestycji oraz faktoringiem jako metodą finansowania takiego ryzykownego biznesu. 

Oznacza to, że podstawą współczesnego biznesu szpiegowskiego jest zarządzanie ryzykiem.

W Polsce biznes szpiegowski jest bardzo specyficzny, słabo rozwinięty.

Co do zasady bowiem cały polski biznes nie jest  konkurencyjny! Choć może takim się stać… A ewentualny wyjątek zawsze pozostanie wyjątkiem 🙁

Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele wykonujemy w Polsce zawodów związanych z biznesem szpiegowskim, realizowanym dziś na świecie w postaci CSI (Coporate Security Intelligence – Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu).

Czym jest CSI?

Jest to kompleksowa metoda zarządzania przedsiębiorstwem poprzez kontrolę ryzyka

  • czyli szans (okazji biznesowych) i zagrożeń
  • pojawiających się:
   • zarówno w samej firmie,
   • jak i w jej otoczeniu,
  • na wszystkich poziomach zarządzania:
   • strategicznym,
   • taktycznym,
   • operacyjnym.

Uwaga: o strategicznej piramidzie zarządzania przeczytasz w tym artykule.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu to spójny system obejmujący:

  • (strategiczny) wywiad biznesowy,
  • inteligencję analityczną,
  • bezpieczeństwo biznesu.

Krótko napomknę, że wywiad biznesowy jest to wywiad całościowy (poziomu strategicznego), obejmujący zarówno wywiad konkurencyjny (poziom taktyczny), jak i gospodarczy (poziom operacyjny)…

Mówienie o „strategicznym wywiadzie biznesowym” jest jak mówienie o „maśle maślanym„… Więcej o tych zagadnieniach
przeczytasz w tym artykule.

Jeśli zaś chodzi o inteligencję analityczną, to pod tym pojęciem rozumiemy całą analitykę firmy (ilościową i jakościową oraz modelowanie gospodarcze) dzięki której powstaje konkurencja analityczna przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo biznesu zaś zawiera w sobie zarówno klasycznie rozumiany wywiad (gospodarczy i konkurencyjny), jak i kontrwywiad gospodarczy (m.in. ochrona lojalności pracowników, ochronę tajemnic przedsiębiorstwa – w tym patentów, znaków towarowych, informacji, wizerunku itd.). oraz ochronę osób i mienia.

Wydaje mi się, że teraz znacznie bardziej zrozumiałe staje się sformułowanie: Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu.

Najważniejsza jest jednak kwestia ryzyka.

Żaden współczesny decydent (wspierany przez CSI) nie działa skutecznie w warunkach niepewności i ryzyka. Racjonalne decyzje można bowiem podejmować albo w warunkach pewności albo kontrolowanego ryzyka.

W polskiej rzeczywistości biznesowej jest to szczególnie istotne w dwóch zakresach zarządzania:

  • należnościami (każda firma w końcu padnie jeśli nie ma dopływu należnej jej gotówki),
  • podatkami (każda firma padnie po zapłaceniu niespodziewanego „domiaru”).

Jakie zawody wykonywane są w ramach biznesu szpiegowskiego?

Przede wszystkim:

  • analitycy,
  • researcherzy,
  • menedżerowie.

Ale nie tylko. Możemy wymienić jeszcze przykładowo:

  • bezpiecznicy,
  • administratorów danych,
  • oficerów Compliance,
  • bankową analitykę kredytową,
  • firmy windykacyjne
  • firmy detektywistyczne, w szczególności detektywistyka biznesowa,
  • audytorów, w szczególności śledczych,
  • infobrokerów i wywiadownie gospodarcze (które tak naprawdę są wyspecjalizowanymi firmami infobrokerskimi),
  • firmy analityczne,
  • firmy ubezpieczeniowe,  konkretnie wyspecjalizowane komórki (w tych firmach),
  • firmy ochroniarskie,
  • komórki wywiadu w korporacjach,
  • komórki audytu wewnętrznego,
  • dostawców techniki operacyjnej (sprzedawców i wytwórców),
  • wyspecjalizowane kancelarie prawne,
  • kancelarie doradców bezpieczeństwa,
  • specjalistów z zakresu standardów międzynarodowych ISO:
   • 9001 – Zarządzanie Jakością,
   • 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania,
   • 37001 – Przeciwdziałanie Korupcji,
   • 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
   • 27002 – Wytyczne projektowania SZBI,
   • 13335 – Raport SZBI,
   • 31000 – System Zarządzania Ryzykiem.

…i tak dalej… Jest to cała rzesza ludzi pracujących faktycznie w tej branży.

Certyfikacja

Na rynku istnieje naprawdę sporo możliwości zdobycia różnorakich certyfikatów zawodowych.

Brakuje jednak możliwości zdobycia certyfikatów kompleksowych; całościowych. Można bowiem zdobywać tylko takie, które dają wycinki wiedzy; poszczególne kompetencje.

I tak: w przypadku wywiadu biznesowego (Competitive Intelligence) dostępne są ścieżki certyfikacyjne amerykańskiej ACI (Academy of Competitive Intelligence) lub niemieckiej ICI (Institute for Competitive Intelligence).

Gdy chodzi o certyfikaty z branży ochrony, to tutaj wybór jest przeogromny.

Przykładem jest amerykańska ASIS International, gdzie można zdobyć trzy różne, liczące się w świecie, certyfikaty:

  • CPP (Certified Protection Professional),
  • PCI (Professional Certified Investigator),
  • PSP (Physical Security Professional).

Można również zdobyć certyfikaty audytorskie:

  • audytu wewnętrznego (CIA – Certfied International Auditor),
  • audytu śledczego (CFE – Certified Fraud Examiner).

Wszystkie te (i inne) certyfikaty międzynarodowe mają dwie negatywne cechy wspólne dla zawodów szpiegowskich na polskim rynku:

  • koszt ich zdobycia jest wysoki (są bardzo drogie), gdyż są dostosowane do zachodniego pracownika i pracodawcy,
  • przekazywana w trakcie ich zdobywania wiedza nie jest dostosowana jest do realiów polskich.

W związku z tym polski pracownik i polski pracodawca mają bardzo ograniczone możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych.

W pewnym zakresie wiedza ta jest dostarczana przez akademickich pracowników naukowych. Te możliwości są jednak bardzo ograniczone… Przede wszystkim dlatego, iż realizowane są w formie studiów podyplomowych – a więc ograniczone do grupy osób posiadających wykształcenie wyższe.

Dlaczego taki cenzus?

Nie wiem. Dla mnie to niezrozumiałe.

Certyfikacja CSI

Z tych właśnie powodów aktualnie intensywnie pracuję nad ścieżkami certyfikacyjnymi rozwoju CSI uwzględniając:

  • dorobek firm zachodnich,
  • doświadczenia i specyfikę polską (a właściwie środkowo-europejską),
  • wymagania finansowe dostosowane do możliwości polskiego portfela.

Pozwolę sobie wskazać , iż projektowana ścieżka ścieżka szkoleniowa składa się z kursu podstawowego, dwóch specjalizacji oraz poziomu eksperckiego (menedżerskiego).

  • kurs podstawowy:
   • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIF  [Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
  • specjalizacje:
   • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIR  [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
   • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIA  [Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
  • poziom ekspercki (menedżerski):
   • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIE   [Certified Corporate Security Intelligence Expert].

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Certyfikacja CSI

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nich, jak również o postępach prac, to zaglądaj na tą stronę.

Moim zdaniem problem z Wywiadem Bezpieczeństwa Biznesu w Polsce leży w niewiedzy pracowników (zarówno pracujących w branży, jak i potencjalnych) i menedżerów oraz właścicieli firm co do znaczenia CSI dla konkurencyjności przedsiębiorstw.  A także w braku wiedzy, doświadczenia i umiejętności z zakresu CSI w zawodach, które wykonują. Po to właśnie tworzę ścieżki certyfikacyjne i kursy zawodowe.

Historia CSI

Wywiad w biznesie nie jest sprawą nową. Zaistniał równolegle z aktywnością gospodarczą człowieka. I od samego początku był tak naprawdę tożsamy ze szpiegostwem gospodarczym, czyli kopiowaniem rozwiązań konkurentów (benchmarking czyli analiza porównawcza) oraz zbieraniem o nich informacji w zależności od bieżących potrzeb.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Porter
Pierwsze polskie wydanie „Strategii…” Portera

I taka sytuacja miała miejsce aż do 1980 roku. Ukazała się wówczas książka Michaela Portera „Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów„. I całkowicie zmieniła sposób rozumienia wywiadu gospodarczego. Oddzieliła go również skutecznie od szpiegostwa gospodarczego. Informacje o konkurentach zaczęto zbierać w sposób planowy i zorganizowany.

Podsumowaniem tego przekształcania było utworzenie w 1987 roku najważniejszej prywatnej organizacji wywiadowców: SCIP (obecnie: Strategic and Competitive Intelligence Professionals czyli – przekładając znaczenie tej nazwy – Specjaliści d/s Wywiadu Biznesowego; początkowo organizacja nosiła nazwę Society of Competitive Intelligence Professionals – znaczeniowo w języku polskim tożsamą również z nazwą obecną).

Wywiad w biznesie ewoluował. Zaczęto stosować dodatkowo wywiad rynkowy, wywiad marketingowy, analitykę – i tak powstał wywiad konkurencyjny (Competitor Intelligence).

Wywiad cały czas pełnił jednak rolę pasywną, polegającą na zaspakajaniu potrzeb informacyjnych klientów (niezależnie od tego kim byli i jakie potrzeby zgłaszali).

Amerykański specjalista wywiadu gospodarczego i konkurencyjnego, Benjamin Gilad, zerwał z traktowaniem wywiadu jako profesji informacyjnej. Wyznaczył mu za to pozycję samodzielną oraz rolę aktywną.

Wskazał, że wywiad w biznesie wykorzystuje informacje podobnie jak menadżerowie w firmach. Innymi słowy informacje są jedynie środkiem do podejmowania decyzji, a nie celem samym w sobie.

W ten sposób informacja stała się środkiem identyfikacji i opisywania zagrożeń i szans, czyli identyfikacji i zarządzania ryzykiem gospodarczym w przedsiębiorstwie (Industry Risk Management).

A proces zarządzania ryzykiem gospodarczym (w odróżnieniu od ryzyka biznesowego na poziomach: taktycznym i operacyjnym) obejmuje dwa etapy: identyfikację zagrożenia oraz jego minimalizację.

I aby wypełnić te zadania należało stworzyć System Wczesnego Ostrzegania na poziomie strategicznym.

Tak powstał wywiad biznesowy (Competitive Intelligence).

Warto również zaznaczyć działalność (od 1990 roku) Roberta Kaplana i Davida Nortona, która zaowocowała koncepcją zarządzania poprzez strategiczną kartę wyników, a w jej rezultacie możliwością tworzenia map strategii w biznesie.

Jak więc widać stosowanie przedrostka „strategiczny” dla wywiadu biznesowego jest bezcelowe 😉 Działa on
bowiem tylko na poziomie strategicznym.

Przy okazji: wyrwanie wywiadu biznesowego z branży informacyjnej wskazuje jednoznacznie na to, iż wywiadownie gospodarcze to w istocie wyspecjalizowane firmy infobrokerskie.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - CSI historia

A co do samej nazwy Corporate Security Intelligence, to upowszechnił ją Justin Crump w książce z 2015 roku „Corporate Security Intelligence and Strategic Decision Making„. Autor spędził ponad dwadzieścia lat pracując w wywiadzie, zajmując się analityką i zarządzaniem ryzykiem.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Crump

A teraz Polska…

Do roku 1999 mieliśmy totalnie Dziki Zachód 😉

Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z czymś, co pokutuje (niestety!) do dzisiaj: z traktowaniem zagadnień związanych z „wywiadem gospodarczym” (w tym wypadku traktuję to sformułowanie publicystycznie) jako gnozą; wiedzą tajemną posiadaną przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, policji czy innych organów np. skarbowych.

To ogromny błąd!

Z doświadczenia wiem bowiem, że posiadana przez nich wiedza, doświadczenie i umiejętności zawierają się co najwyżej w wywiadzie konkurencyjnym, a przede wszystkim gospodarczym. Naprawdę nieliczni posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe pozwalające na określenie ich jako specjalistów wywiadu biznesowego.

Pomimo tego traktuje się w Polsce całą tą wiedzę w kategoriach gnozy.

W krajach zachodnich w strukturach CSI pracują przede wszystkim osoby nigdy nie związane zawodowo z jakimikolwiek służbami państwowymi.

A u nas jest odwrotnie. To również wynik braku konkurencyjności polskiego biznesu 🙁

Wróćmy do historii.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Martinet

W 1999 roku pojawiła się bardzo ważna książka, przetłumaczona z języka francuskiego, autorstwa Bruno MartinetYves-Michel MartiWywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji„.

To bardzo ważna pozycja.

Pokazała bowiem ogólne, światowe (zachodnie) koncepcje wywiadu gospodarczego (i zarys wywiadu konkurencyjnego).

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Kwiecińśki

W tym samym, 1999 roku, Mirosław Kwieciński wydał „Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem„. Postulował w tej książce zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o wywiad gospodarczy.

Wtedy jeszcze znaczenie tego słowa nie było tak rozumiane jak obecnie. Można powiedzieć, iż znaczeniowo chodziło o wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez prosty wywiad konkurencyjny.

Ponadto z Mirosławem Kwiecińskim powiązana jest Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego„.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Srzednicki

Kolejną ważną książką jest „Walka konkurencyjna przedsiębiorstw” wydana w 2003 roku. Autorami są Czech, Fratisek Bartes oraz Andrzej Srzednicki.

Postulowano w niej wdrożenie w przedsiębiorstwach koncepcji Bartesa tzw. Spefisu czyli Specyficznego Systemu Informacji w oparciu o zarządzanie jakością (Srzednicki).

Mamy tu zalążek koncepcji strategicznego wywiadu konkurencyjnego (jeszcze nie biznesowego).

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Romaszewska

Z kolei Maria Romanowska postulowała stworzenie Systemu Informacji Strategicznej w oparciu o analizy strategiczne.

Zarys tej koncepcji zamieściła w dwóch książkach: „System Informacji Strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa” z 2001 roku (jako współredaktorka i autorka artykułu) oraz „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” z 2002 roku (jako współautorka z Grażyną Gierszewską).

W tym momencie mieliśmy już koncepcję analitycznego wywiadu biznesowego.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Pepłoński Korzeniewski

Należy również wspomnieć o Andrzeju PepłońskimLeszku Korzeniewskim, autorach wielu prac o wywiadzie gospodarczym oraz koncepcji securitologii jako odrębnej nauki o bezpieczeństwie.

W 2005 roku wydali wspólnie „Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność„, zaś Leszek Korzeniewski w 2009 roku „Securitologię„.

Wydawcą obu ksiżek było StowarzyszenieEuropean Association for Security„, założone m.in. przez obu autorów.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Ciecierski

Ważnym autorem jest również Marek Ciecierski, który w 2009 roku wydał „Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych„.

To publikacja zawierająca wyniki badań naukowych autora nad praktyką wywiadu biznesowego.

Ponadto w 2016 roku wydał on wraz z mec. Robertem NogackimBezpieczeństwo współczesnej firmy„, poruszając kwestie prawne oraz bezpieczeństwa biznesu.

Z Markiem Ciecierskim powiązana jest m.in. FundacjaVis Magna Na Rzecz Rozwoju Wywiadu Biznesowego„.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Konkurencyjni

Nie można również nie wspomnieć o Barometrze Konkurencyjności Przedsiębiorstw stworzonym przez Olafa
FlakaGrzegorza Głóda.

Zaprojektowali oni Zintegrowany Model Konkurencyjności Przedsiębiorstwa, oparty na ideach Portera, a także narzędzia pozwalające na mapowanie i określenie jaką pozycję konkurencyjną zajmuje dane przedsiębiorstwo.

Opisali je w książce z 2012 roku „Konkurencyjni przetrwają„.

Te narzędzia to:

  • SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) – pozwalające na wybór wariantu przyszłej strategii na podstawie kompleksu cech związanych z pozycją wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstwa,
  • ALL2USE – polegające na diagnozie konkurencyjności (stanu obecnego) przedsiębiorstwa jako całości, a następnie działaniach projektowych (przyszłych),
  • NEXT2USE – polegające na diagnozie konkurencyjności (stanu obecnego) części przedsiębiorstwa np. rozpoczynanej działalności lub osobnego projektu biznesowego, a następnie działaniach projektowych (przyszłych).

Pamiętać również należy o działalności polskich ośrodków akademickich:

  • Collegium Civitas, gdzie jako lidera wskazałbym Krzysztofa Liedela – prace nad otwartymi źródłami informacji (OSINT), analizą informacji i kontrterroryzmem (także w odniesieniu do bezpieczeństwa biznesu),
  • Akademia Koźmińskiego – gdzie prowadzono studia podyplomowe „Strategiczny wywiad biznesowy„… Ale już nie prowadzą…

…i jeszcze ten przedrostek „strategiczny„… Wrrr… 🙂

I tak, w zasadzie niezależnie od krajów zachodnich (choć równolegle), doszliśmy do koncepcji CSI (Corporate Security Intelligence) – Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Polski biznes nie będzie konkurencyjny, dopóki nie zacznie m.in. realizować koncepcji CSI. A nie zacznie jej realizować, gdyż nie jest konkurencyjny.

Dopiero przełamanie tego impasu sprawi, że możemy stać się konkurencyjni na świecie.

I proszę nie rozumieć, iż CSI zapewni konkurencyjność. O nie!

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu to „tylko” narzędzie wspomagające konkurencyjność biznesową przedsiębiorstwa. To broń biznesowa pozwalająca na skuteczny udział w walce konkurencyjnej. Bez jej stosowania nie ma co myśleć o walce o rynki zagraniczne.

Nie ma takiej możliwości!!!

Jeśli bowiem firma stanie się konkurencyjna nie posiadając i nie używając takiego narzędzia jak CSI, to po prostu „posypie się„. Tak to wygląda dziś w biznesie. I tyle…

Aktualnie w Polsce to praktycy prowadzący firmy, kancelarie, działalności gospodarcze oraz wynajmowani na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło wprowadzają koncepcje CSI do polskiego biznesu. Co ciekawe, często nawet nie wiedzą o tym, iż ta koncepcja nosi właśnie taką nazwę 😉

Stowarzyszenia branżowe

Jak już wcześniej wskazałem – jest ich sporo. Grupują ludzi z całego świata… a członkostwo w nich nie jest tanie. Można wśród członków tych stowarzyszeń spotkać Polaków. Ale tworzą oni znikomy odsetek; taki „błąd statystyczny” 😉

Przykładowe stowarzyszenia:

  • CIA – audytorzy wewnętrzni,
  • ACFE – audytorzy śledczy,
  • IIBA – analitycy biznesowi,
  • SCIP – specjaliści wywiadu biznesowego.

Mamy również polskie stowarzyszenia (i fundacje), które wymieniłem wcześniej. Nie wspomniałem jednak o Stowarzyszeniu Profesjonalistów Informacji.

A wydało ono bardzo interesujące opracowanie za lata 2012-2015, dotyczące rynku informacji w Polsce. A konkretnie firm infobrokerskich i wywiadowni gospodarczych (czyli wyspecjalizowanych podmiotów infobrokerskich) oraz kredytowych wywiadowni bankowych.

Niemniej jednak jest to opracowanie bardzo interesujące dla zainteresowanych. Wystarczy zarejestrować się na stronie SPI i ściągnąć je.

Polecam.

Wywiad Bezpieczeństwa Biznesu - Organizacje

Czy Polska jest interesująca dla firm z branży?

Trudno odpowiedzieć. Opiszę dwa przypadki.

Przypadek pierwszy: najstarsza agencja wywiadowcza świata, Agencja Pinkertona, wykupiła polską IBBC Group, by w jej miejsce prowadzić swoją działalność w Polsce.

Wcześniej swoich sił próbował sławny Juval Aviv, ale jakby wycofał się…

Przypadek drugi: globalna sieć prawnicza K&L Gates wycofuje się z Polski.

Wyjaśnienia oficjalne są piękne, okrągłe i wspaniałe, ale da się wyczytać jedno: u Was to się interesów nie zrobi…

Ale (!) wywodząca się z Wielkiej Brytanii (i notowana na londyńskiej giełdzie) firma prawnicza DWF kupuje to biuro z majątkiem i dziewięćdziesięcioma (niemal) pracownikami w Warszawie (konkretnie spółkę komandytową K&L Gates Jamka) za piętnaście milionów złotych.

I jak to ugryźć?… Cóż, trudno jest oszacować czy jesteśmy interesujący wymiernie finansowo czy tylko potencjalnie… A może chodzi o monitoring czy przypadkiem nie stajemy się konkurencyjni?

Podsumowanie CSI

Koncepcja Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu:

  • to kompleksowa metoda zarządzania ryzykiem gospodarczym,
  • wspierająca się na trzech filarach:
   • wywiadzie biznesowym,
   • inteligencji analitycznej,
   • bezpieczeństwie biznesu.

Małe wyjaśnienie

Chciałbym zaznaczyć, iż świadomie ominąłem kilka pozycji książkowych traktujących o aktualnych aspektach CSI.

Powodem było to, że po prostu nie zmieściłbym wszystkiego w jednym odcinku. Opowiedziałem raczej o kształtowaniu się tego czym jest dziś CSI – czyli o sprawach raczej historycznych…

Choć wiele aspektów (wydawałoby się, że historycznych) jest sprawą przyszłości (miejmy nadzieję, że nieodległej).

Dotychczasowe reakcje na film wskazują, że powinienem zrobić takie resume w odniesieniu do książek traktujących o aktualnych aspektach oraz o książkach anglojęzycznych – tego tematu nie ruszyłem w ogóle, a zainteresowanie jest duże.

To wspaniale, gdyż mamy o czym rozmawiać 🙂

I to byłoby na tyle 😉

NA ZAKOŃCZENIE

Aby niczego nie przegapić przypominam, że jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

Jeśli jesteś zainteresowany tworzonymi ścieżkami certyfikacji zawodowej, to skontaktuj się ze mną i zaglądaj na stronę szkoleń.

A tymczasem…

Do zaczytania!

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE

GDZIE JESZCZE WARTO ZAJRZEĆ

Piotr Herman

Serdecznie Cię witam!!! I przy okazji: Tak, to ja jestem na tym zdjęciu ? Piszę o służbach mniej lub bardziej tajnych, gdyż doskonale rozumiem ich specyfikę. Tak się bowiem składa, że zanim zostałem szkoleniowcem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) byłem oficerem polskich służb specjalnych. A obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla biznesowych: researcherów (czyli wywiadowców), analityków (i to nie tylko wywiadowczych), bezpieczników (czyli wszelakich specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych (co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu). I na tym zarabiam. A Blog i podcasting to moje prezenty dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.