Słownik: Sprawy Operacyjne i Dokumentacja Operacyjna wywiadu (cywilnego)

Wywiad dokumentuje swoją działalność wywiadowczą (to znaczy operacyjno-rozpoznawczą oraz operacyjną) w jednolicie prowadzonych rodzajach Spraw Operacyjnych.

Formy pracy wywiadowczej
Sprawy Operacyjne oraz Dokumentacja Operacyjna czyli formy pracy peerelowskiego wywiadu cywilnego.

SPRAWY OPERACYJNE

 • Formy czyli rodzaje prowadzonych Spraw Operacyjnych:
  • Rozpracowanie Operacyjne:
   • prowadzone na pojedyncze osoby, przebywające lub zamieszkujące za granicą, które ze względu na swe
    możliwości wywiadowcze albo działalność są przedmiotem zainteresowań wywiadu,
   • dwa możliwe cele Rozpracowania Operacyjnego (do wyboru):
    • potwierdzenie celowości, możliwości oraz warunków pozyskania osoby do współpracy,
    • ustalenie i udokumentowanie prowadzonej przez tą osobę wrogiej działalności przeciwko krajowi, w celu skutecznego jej przeciwdziałania;
   • istotnym warunkiem skuteczności rozpracowania operacyjnego jest:
    • aktywne stosowanie odpowiednio dobranych środków i metod pracy operacyjnej,
    • szczegółowe dokumentowanie wykonywanych czynności i ich wyników,
    • osiąganie planowanych założeń w jak najkrótszym czasie;
   • Rozpracowanie Operacyjne zakończone werbunkiem zostaje przekształcone w Teczkę Personalną Agenta.
  • Teczka Pracy Agenta:
   • zawiera zbiór dokumentów i informacji dotyczących:
    • całokształtu pracy agenta,
    • zadania i instrukcje,
    • analizy i oceny.
  • Rozpracowanie Obiektowe:
   • prowadzone na:
    • obiekty,
    • ugrupowania,
    • organizacje,
    • zagadnienia,
    • zadania okresowe
     w zakresie pracy wywiadowczej tej jednostki.
   • Rozpracowanie Obiektowe polega na realizowaniu w sposób planowy odpowiednich przedsięwzięć operacyjnych w celu:
    • wywiadowczego rozpoznania obiektu, ugrupowania, organizacji, zagadnienia lub zadania jako całości,
    • wytypowania i wstępnego opracowania osób, które mogą stanowić źródło informacji wywiadowczej,
    • zdobywania tajnych dokumentów i wyprzedzających informacji zgodnie z zakresem pracy wywiadu,
    • ustalenia komórek i osób prowadzących działalność skierowaną przeciwko Polsce,
    • ujawnienia form, metod i taktyki przeciwnika dla skutecznego przeciwdziałania.
  • Teczka Kontaktu Informacyjnego:
   • prowadzona na osobę zakwalifikowaną jako Kontakt Informacyjny.
  • Teczka Kontaktu Operacyjnego:
   • prowadzona na osobę zakwalifikowaną jako Kontakt Operacyjny.
  • Teczka Lokalu Konspiracyjnego (za granicą):
   • prowadzona na zasadzie Rozpracowania Operacyjnego, przekształconego po werbunku rozpracowanej osoby w Teczkę Personalną Agenta.
  • Teczka Punktu Korespondencyjnego (za granicą):
   • prowadzona na zasadzie Rozpracowania Operacyjnego, przekształconego po werbunku rozpracowanej osoby w Teczkę Personalną Agenta.
  • Segregator Materiałów Wstępnych:
   • prowadzony jest dla jednolitego gromadzenia wymagających sprawdzenia i pogłębienia początkowych materiałów operacyjnych na osoby, wobec których brak jest dostatecznych podstaw do założenia innych kategorii spraw operacyjnych.

DOKUMENTACJA OPERACYJNA

Równolegle ze Sprawami Operacyjnymi prowadzona jest jednolita dokumentacja stosowanych form pracy: organizacyjno-operacyjnej oraz analityczno-informacyjnej.

 • Dokumentacja ta prowadzona jest w postaci:
  • Teczka Rezydentury:
   • jest zbiorem dokumentów dotyczących organizacji, funkcjonowania, zakresu zadań, planów pracy
    operacyjnej i sprawozdań z ich realizacji oraz spraw kadrowych rezydentury (krajowej i placówkowej, czyli zagranicznej).
  • Teczka Punktu Operacyjnego:
   • jest zbiorem dokumentów dotyczących organizacji, funkcjonowania, zakresu zadań, planów pracy operacyjnej i sprawozdań z ich realizacji oraz spraw kadrowych punktu operacyjnego (w kraju i za granicą).
  • Teczka Ogniwa Opercyjnego:
   • jest zbiorem dokumentów dotyczących organizacji, funkcjonowania, zakresu zadań, planów pracy operacyjnej i sprawozdań z ich realizacji oraz spraw kadrowych ogniwa operacyjnego (w kraju i za granicą).
  • Teczka Pracownika Zewnętrznego:
   • jest zbiorem dokumentów dotyczących czynności
    mających na celu zakonspirowanie związków pracownika z wywiadem, jak też wykonywanych
    przez niego zadań operacyjnych,
   • teczki te zakłada się na pracowników oddelegowanych do pracy w rezydenturach krajowych i zagranicznych,
   • teczkę tą prowadzi się przez cały okres przebywania pracownika zewnętrznego poza Centralą,
   • po powrocie pracownika rezydentury, punktu lub ogniwa operacyjnego do pracy w Centrali jego teczka ulega zniszczeniu po dokonaniu szczegółowej oceny pracy i sporządzenia opinii służbowej.
  • Teczka Tematyczna:
   • jest zbiorem dokumentów i informacji wywiadowczych obejmujących zakres zainteresowań operacyjnych wywiadu,
   • teczki te zakłada i prowadzi pion Informacji i Analiz, w oparciu o obowiązujący hasłownik.

Źródło:
Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 0041/72 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 roku w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych [w:] “Aparat represji w Polsce Ludowej” Nr 1(5) z 2007 roku.

Piotr Herman

Serdecznie Cię witam!!! I przy okazji: Tak, to ja jestem na tym zdjęciu ? Piszę o służbach mniej lub bardziej tajnych, gdyż doskonale rozumiem ich specyfikę. Tak się bowiem składa, że zanim zostałem szkoleniowcem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) byłem oficerem polskich służb specjalnych. A obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla biznesowych: researcherów (czyli wywiadowców), analityków (i to nie tylko wywiadowczych), bezpieczników (czyli wszelakich specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych (co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu). I na tym zarabiam. A Blog i podcasting to moje prezenty dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.