SWB 019: Struktury i kryzysy [#CSI 010]

Krótko, jasno i przejrzyście o podstawowych koncepcjach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).  W tym odcinku cyklu SWB (Szpiegostwo W Biznesie) blok „Zarządzanie strategiczne„: Struktury (organizacyjne) i kryzysy (w firmie).

Zapraszam serdecznie 🙂

#CSI struktury i kryzysy

O CZYM PRZECZYTASZ

  • Stosowanie różnych struktur organizacyjnych
  • Wynikające z nich style zarządzania
  • Kryzysy nie do ominięcia w rozwijających się firmach

A przy okazji...
Jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

I nie zapomnij zaglądać na Vloga 🙂

A TUTAJ możesz zostać Patronem Bloga!

Miłego czytania 😉

A TERAZ PO KOLEI…

Na YouTube’owym kanale Szpiegul.pl publikuję cykl audycji wideo, w którym staram się krótko, jasno i przejrzyście wyjaśnić najbardziej podstawowe koncepcje Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence). Wiąże się to, oczywiście, ze stosowaniem przeze mnie uogólnień (ale nie skrótów czy uproszczeń!).

Niniejszy artykuł nie jest prostą transkrypcją poszczególnych odcinków. Jego treść została poprawiona i uzupełniona (czasami znacznie) w stosunku do tego, co opublikowałem na YT. Podobnie zresztą jest z wszystkimi odcinkami cyklu.

A ów cykl obejmuje pięć bloków zagadnieniowych (w każdym zaś trzy odcinki):

  • Wywiad w biznesie:
   • Wywiad gospodarczy
   • Wywiad konkurencyjny
   • Wywiad biznesowy
  • Inteligencja analityczna:
   • Cele analityki
   • Rozwój analityki
   • Typy analiz
  • Bezpieczeństwo biznesu:
   • Bezpieczny biznes
   • Osłona kontrwywiadowcza
   • Szpiegostwo gospodarcze
  • Zarządzanie strategiczne:
   • Struktury i kryzysy
   • Piramida i planowanie
   • Strategiczny HR
  • Kwestie systemowe CSI:
   • Cykl wywiadowczy
   • System Wczesnego Ostrzegania
   • Cyberbezpieczeństwo

Koncepcja CSI

Całościowa koncepcja Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI wygląda następująco:

  • Fundament tworzy zarządzanie strategiczne:
   • w kierowaniu ogólnym,
   • zasobami ludzkimi
  • Na nim oparte są trzy filary:
   • wywiad w biznesie,
   • inteligencja analityczna,
   • bezpieczeństwo biznesu,
  • Klamrą spinającą całość (niejako dachem naszej konstrukcji) jest System Wczesnego Ostrzegania.

STRUKTURA FIRMY

W tym artykule skoncentrujemy się na dwóch kwestiach:

  • strukturach organizacyjnych firm i wynikających z nich sposobów zarządzania
  • oraz na fazach wzrostu organizacji.

O strukturach można mówić w różny sposób. I artystycznie i technicznie 😉

Stąd słyszymy o organizacjach kolorowych: od czerwonych, poprzez bursztynowe, pomarańczowe i zielone, aż do turkusowych. Albo też od patriarchalnych, zhierarchizowanych, poprzez macierzowe (projektowe) i sieciowe aż do holokracji (potocznie zwanej firmą bez szefów). Tak czy inaczej mówimy w zasadzie o tym samym. Co kto lubi…

Najważniejsze, by profesjonalista CSI wiedział z jaką organizacją ma do czynienia. I to w dwojakim znaczeniu tego słowa.

Po pierwsze: aby wiedział w jakiej organizacji pracuje (lub dla jakiej pracuje).

Po drugie zaś: aby wiedział jaki typ struktury (a więc i zarządzania) reprezentuje firma z otoczenia konkurencyjnego.

W pierwszym przypadku chodzi o efektywne, skuteczne działania Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu w firmie, dla maksymalizacji jej celów; o to w jakiej strukturze pracuje, jak podejmowane są decyzje, w jaki sposób tworzy się strategie, wdraża się je i tak dalej…

Przypadek drugi związany jest z wszelkimi kwestiami wywiadowczymi, które mają wpływ na naszą firmę.

Przykład: konkurencja jest skuteczniejsza. Dlaczego? Co robi lepiej? Tutaj z pomocą przychodzi np. taka metoda badawcza jak benchmarking czyli analiza porównawcza procesów i praktyk własnej firmy z tymi, które uznajemy za lepsze w danej dziedzinie. Czy przypadkiem nie jest to wynik kultury (czyli sposobu) zarządzania danej organizacji i wynikającej z niej struktury organizacyjnej? Również na takie pytania poszukiwać będziemy odpowiedzi jako profesjonaliści CSI.

Struktura każdej organizacji, a więc i firmy, wynika zarówno z przyjętego sposobu zarządzania (i vice versa), jak i jej rozmiarów. A te nie są niezmienne.

Co prawda nie istnieje żaden niezmienny wzorzec, ale możemy spokojnie wskazać na istnienie cyklu życia organizacji i w jego ramach wskazać etap, na jakim znajduje się dana firma.

A jest ich cztery (w zasadzie pięć):

  • etap narodzin,
  • młodości (wzrostu i ekspansji),
  • wieku średniego (stopniowego wzrostu)
  • dojrzałości (stabilizacji), która może przerodzić się w schyłek. Jesteśmy w końcu świadkami znikania firm…

W miarę przechodzenia przez firmę przez poszczególne etapy, staje ona (pracownicy i kierownicy) wobec różnych problemów związanych ze strukturą organizacyjną: firma się zwiększa, puchnie, staje się bardziej mechanistyczna, zdecentralizowana, zwiększając jednocześnie zakres specjalizacji, poświęca coraz więcej uwagi planowaniu i pojawia się coraz więcej stanowisk sztabowych. I to bez względu na typ struktury danej firmy: tak dzieje się i w organizacji czerwonej, zhierarchizowanej czy też holokracji.

KRYZYSY W FIRMIE

Z punktu widzenia koncepcji CSI istotne jest to, że wzrost i rozwój firmy wymagają zmian, które występują często nagle. Zmiany te kończą jedną fazę rozwoju firmy, a zaczynają następną, która zakończy się kolejną.

W momentach występowania takich zmian mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym.

Młoda i mała firma wzrasta dzięki pomysłowości do momentu, gdy wystąpi kryzys przywództwa.

Potrzebny jest silny przywódca, zwykle osoba z zewnątrz, która ukierunkuje działania firmy. Pomysły zostają ujęte w sposób formalny.

I następuje dalszy wzrost organizacji aż do kryzysu autonomii.

Pracownikom i kierownictwu zaczyna wówczas doskwierać autorytarny styl zarządzania.

Wówczas należy delegować uprawnienia (czyli przekazać odpowiedzialność większej liczbie ludzi w firmie) i dalej rosnąć.

Jeśli nie dojdzie do faktycznego delegowania uprawnień (czyli przekazywania uprawnień do podejmowania decyzji, a nie jedynie przerzucania zadań do wykonania) to firma nie osiągnie pełnej dojrzałości.

I tak firma rośnie – aż do momentu wystąpienia kryzysu kontroli (pamiętajmy o jednym z poziomów analityki w firmie, gdy kładzie się nacisk na sprawozdawczość – więcej o tym przeczytasz tutaj).

Kryzys kontroli przełamujemy poprzez wzrost dzięki koordynacji.

Na tym etapie organizacja zaczyna wprowadzać pewnego rodzaju planowanie strategiczne, łącząc odgórne i oddolne metody planowania.

Kluczowe znaczenie ma komunikacja w firmie.

W pewnym jednak momencie występuje kryzys biurokracji, gdy jej rządy doprowadzają do duszenia rozwoju i inicjatywy.

Dalszy wzrost może nastąpić w wyniku obejścia biurokracji i promowanie postawy współpracy w całej firmie…

W tym momencie firma posiada duże rozmiary i jest już na tyle dojrzała, by radzić sobie z kolejnymi kryzysami. Zaczyna kłaść nacisk na edukowanie kierownictwa oraz rozwój osobisty. W nowopowstałej firmie taka działalność uznawana jest za luksus. Firma dojrzała uznaje to za dobrą inwestycję.

#CSI kryzysy w firmie
Źródło: Wikipedia (hasło: Larry E. Greiner).

Jeszcze jedna sprawa: praktyka dowodzi, że nie da się tych faz przeskoczyć. W końcu to cykl rozwoju organizacji. Znając go możemy zmianami zarządzać.

PODSUMUJMY

  • Struktura organizacyjna ma wpływ na sposób zarządzania (i odwrotnie).
  • Istnieje duży wybór przy projektowaniu (lub przekształcaniu) struktury organizacyjnej.
  • Jeśli profesjonalista CSI chce działać efektywnie i skutecznie, to istotne jest z jakim typem organizacji ma do czynienia.
  • Benchmarking (analiza porównawcza procesów i praktyk własnej firmy z tymi, które uznajemy za lepsze w danej dziedzinie) jest istotną metodą badawczą firm z otoczenia konkurencyjnego.
  • Cyklu życia organizacji obrazuje poszczególne etapy rozwoju firmy.
  • W miarę przechodzenia przez poszczególne etapy, firma staje wobec różnych problemów związanych ze strukturą organizacyjną i stylem zarządzania, przejawiających się w postaci kryzysów.
  • W momentach występowania kryzysów mamy do czynienia z zarządzaniem kryzysowym (choć nie tylko wtedy).
  • Poszczególnych faz kryzysów nie sposób ominąć. Znając ich mechanikę można świadomie je rozwiązywać.
  • Znaczenie kluczowe ma komunikacja w firmie.
  • Firma dojrzała uznaje edukowanie kierownictwa oraz rozwój osobisty w kategoriach naprawdę dobrej inwestycji firmy.

I to byłoby na tyle 😉

NA ZAKOŃCZENIE

Aby niczego nie przegapić przypominam, że…
jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

A tymczasem…

Do zaczytania!

Szpiegul

O CZYM NAPISAŁEM W ARTYKULE

#CSI doktryna jakości
Źródło: Wydawnictwo Onepress (gdzie kupisz książkę w formie papierowej).

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE

Piotr Herman

Serdecznie Cię witam!!! I przy okazji: Tak, to ja jestem na tym zdjęciu ? Piszę o służbach mniej lub bardziej tajnych, gdyż doskonale rozumiem ich specyfikę. Tak się bowiem składa, że zanim zostałem szkoleniowcem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) byłem oficerem polskich służb specjalnych. A obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla biznesowych: researcherów (czyli wywiadowców), analityków (i to nie tylko wywiadowczych), bezpieczników (czyli wszelakich specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych (co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu). I na tym zarabiam. A Blog i podcasting to moje prezenty dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.