ZPS 011: KChT czyli Kontrwywiadowcze Charakterystyki

Nowy odcinek Zasadniczych Podstaw Szpiegostwa poświęciłem Kontrwywiadowczym Charakterystykom… Przede wszystkim zaś Kontrwywiadowczej Charakterystyce Terenu (KChT). Czyli najważniejszemu narzędziu w pracy kontrwywiadu.

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z artykułem 🙂

KChT

Czytaj dalej ZPS 011: KChT czyli Kontrwywiadowcze Charakterystyki

Piotr Herman

W przeszłości oficer polskich służb specjalnych (UOP/ ABW). Obecnie: Szkolenia | Mentoring CSI & CTHC.