SWB 010: Wywiad gospodarczy [#CSI 001]

Krótko, jasno i przejrzyście o podstawowych koncepcjach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).  W tym odcinku cyklu SWB (Szpiegostwo W Biznesie) blok „Wywiad w biznesie„: wywiad gospodarczy.

Zapraszam serdecznie 🙂

Wywiad gospodarczy

O CZYM PRZECZYTASZ

  • Czym jest wywiad gospodarczy
  • Jakie zadania wypełnia wywiad gospodarczy
  • Raport wywiadowczy
  • Wywiad gospodarczy i jego funkcje

A przy okazji...
Jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

I nie zapomnij zaglądać na Vloga 🙂

A TUTAJ możesz zostać Patronem Bloga!

Miłego czytania 😉

A TERAZ PO KOLEI…

Na YouTube’owym kanale Szpiegul.pl publikuję cykl audycji wideo, w którym staram się krótko, jasno i przejrzyście wyjaśnić najbardziej podstawowe koncepcje Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence). Wiąże się to, oczywiście, ze stosowaniem przeze mnie uogólnień (ale nie skrótów czy uproszczeń!).

Niniejszy artykuł nie jest prostą transkrypcją poszczególnych odcinków. Jego treść została poprawiona i uzupełniona (czasami znacznie) w stosunku do tego, co opublikowałem na YT. Podobnie zresztą jest z wszystkimi odcinkami cyklu.

A ów cykl obejmuje pięć bloków zagadnieniowych (w każdym zaś trzy odcinki):

  • Wywiad w biznesie:
   • Wywiad gospodarczy
   • Wywiad konkurencyjny
   • Wywiad biznesowy
  • Inteligencja analityczna:
   • Cele analityki
   • Rozwój analityki
   • Typy analiz
  • Bezpieczeństwo biznesu:
   • Bezpieczny biznes
   • Osłona kontrwywiadowcza
   • Szpiegostwo gospodarcze
  • Zarządzanie strategiczne:
   • Struktury i kryzysy
   • Piramida i planowanie
   • Strategiczny HR
  • Kwestie systemowe CSI:
   • Cykl wywiadowczy
   • System Wczesnego Ostrzegania
   • Cyberbezpieczeństwo

Koncepcja CSI

Całościowa koncepcja Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI wygląda następująco:

  • Fundament tworzy zarządzanie strategiczne:
   • w kierowaniu ogólnym,
   • zasobami ludzkimi
  • Na nim oparte są trzy filary:
   • wywiad w biznesie,
   • inteligencja analityczna,
   • bezpieczeństwo biznesu,
  • Klamrą spinającą całość (niejako dachem naszej konstrukcji) jest System Wczesnego Ostrzegania.

CZYM JEST WYWIAD GOSPODARCZY

Często w literaturze (a i w branży) miesza się pojęcia i zrównuje ze sobą wywiady: ekonomiczny, gospodarczy, konkurencyjny, biznesowy… Moim zdaniem to poważny błąd.

Różne etapy pojawiały się na kolejnych etapach rozwoju tej dziedziny, jaką jest wywiad w biznesie. Niestety, nie zawsze za nową nazwą szło zrozumienie jej treści; zrozumienie tego, co sobą reprezentuje.

Tym najbardziej podstawowym pojęciem jest wywiad gospodarczy (ekonomiczny). Jest to pierwszy etap; pierwszy poziom stosowania wywiadu w biznesie.

W żadnym wypadku nie jest tożsamy ze szpiegostwem gospodarczym!

Każdy rodzaj (poziom) wywiadu w biznesie jest zawsze działaniem legalnym!

Legalność działań (rozumiana jako niesprzeczność z obowiązującym prawem) jest cechą najistotniejszą.

ZADANIA WYWIADU GOSPODARCZEGO

Wywiad gospodarczy jest służbą informacyjną firmy.

Jego rolą jest zbieranie informacji o kontrahentach firmy oraz (na późniejszym etapie rozwoju) wybranych konkurentach w sektorze.

Celem wywiadu gospodarczego jest uzyskanie danych wywiadowczych, które pomogą firmie:

  • w ewentualnym odzyskaniu należności,
  • pozwolą odsunąć od firmy groźby kary ze strony organów państwa za nie spełnienie należytej staranności w prowadzeniu firmy,
  • umożliwią dokonywanie bardzo prostych analiz:
   • w zakresie spraw rejestrowych,
   • sektorów, w tym przy zastosowaniu prostych statystyk.

Nie posiadamy słowa adekwatnego do tego typu czynności (tj. prostych analiz) i uznajemy za analizy wstępne (jednak  realnie jest to ten poziom inteligencji analitycznej w firmie, który określamy jako „Brak lub trudności w zakresie analityki”).

Obecnie obowiązujące w Polsce prawo np. zobowiązuje kierownictwo firmy do sprawdzania swoich kontrahentów czy wywiązują się z płatności należnego podatku VAT. Wszystko w związku z walką z tzw. karuzelami VAT-owskimi. Aby firma nie została wplątana w aferę tego typu, należy dokonywać regularnych sprawdzeń. To jedno z zadań wywiadu gospodarczego.

Powyższe zaś oznacza, że przynajmniej zalążki wywiadu w biznesie funkcjonują już w większości firm w Polsce.

Podobnie ma się sprawa z płaceniem należności od kontrahentów. Musimy wiedzieć czy dana firma (jeśli płatność jest odroczona, a nie uiszczana „od ręki”) w ogóle istnieje, czy prowadzi działalność itd.

RAPORT WYWIADOWCZY

Raport z wywiadowni gospodarczej (która działa właśnie na poziomie outsourcingowego wywiadu gospodarczego jako wyspecjalizowana, zewnętrzna firma infobrokerska) bardzo dobrze obrazuje jakie dane są możliwe do ustalenia:

  • Dane kluczowe:
   • dane kontaktowe,
   • dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS, data i miejsce wpisu, rozpoczęcie działalności),
   • dane o faktycznym miejscu (lub braku miejsca) prowadzenia działalności;
  • Klasyfikacja branżowa (opis PKD);
  • Kierownictwo (stanowisko, imię i nazwisko, sposób reprezentacji);
  • Struktura własności:
   • kapitał wniesiony,
   • ilość udziałów,
   • wartość udziałów,
   • ilość właścicieli,
   • powiązania właścicieli;
  • Ocena:
   • kondycja;
   • kredyty, w tym kupieckie,
   • opóźnienia w płatnościach,
   • wiarygodność u kontrahentów;
  • Wiarygodność płatnicza:
   • zaległości,
   • dynamika zmian zadłużenia;
  • Zatrudnienie (zmiany w poziomie zatrudnienia w firmie);
  • Dane finansowe (osiągnięte przychody i dochody).

Skąd wywiadownie biorą takie dane?

Z kilku źródeł, m.in.:

  • Publikacje:
   • KRS,
   • Monitory Sądowe i Gospodarcze,
  • Wizyty (sądy, urzędy administracji, CEIDG czyli rejestr działalności gospodarczej, firma badana, jej kontrahenci oraz konkurenci),
  • Bazy dłużników firm;
  • Wywiady telefoniczne (firma badana, jaj kontrahenci oraz konkurenci).

Na podstawie tego typu informacji tworzy się (w firmie) rzeczywisty rating firm kontrahenckich, mający charakter poufny wewnętrzny (tajemnica przedsiębiorstwa).

Rating oznacza ocenę klasyfikacyjną oceniającą i kategoryzującą poziom zdolności danego podmiotu (kontrahenta) oraz poziom regulowania jego długów (kredytów kupieckich i należności).

FUNKCJE WYWIADU GOSPODARCZEGO

Jak już wskazałem wywiad gospodarczy jest tylko i wyłącznie służbą informacyjną firmy.

W dodatku służbą nieskoordynowaną (co zaczyna się zmieniać, gdy wywiad gospodarczy dojrzewa i jest gotów do wejścia na wyższy poziom, tj. wywiad konkurencyjny).

Nieskoordynowanie wywiadu gospodarczego wynika z faktu składania zleceń wywiadowczych (zapytań, zadań) od wielu pionów, działów, kierowników i poszczególnych pracowników firmy, niezależnie od siebie.

Powoduje to często dokonywanie takich samych ustaleń w ramach różnych zapytań wywiadowczych.

Rozproszenie informacyjne jest więc duże i brak jest koordynacji w zakresie potrzeb informacyjnych firmy.

Zadaniem wywiadu gospodarczego jest (tylko i wyłącznie) dostarczanie danych wywiadowczych i informacji, bez ich dogłębnej analizy.

Taka analiza (głęboka) jest dokonywana  na wyższym poziomie (etapie) rozwoju wywiadu w biznesie, tzw. w wywiadzie konkurencyjnym. Ale o tym w następnym artykule.

PODSUMUJMY CAŁOŚĆ

  • Wywiad gospodarczy to pierwszy poziom stosowania wywiadu w biznesie.
  • Wywiad gospodarczy polega na podejmowaniu tylko i wyłącznie legalnych działań.
  • Rolą wywiadu gospodarczego jest zbieranie informacji o kontrahentach firmy i wybranych konkurentach w sektorze.
  • Produktem wywiadu gospodarczego jest raport wywiadowczy.
  • Na podstawie danych i informacji przekazanych przez wywiad gospodarczy tworzy się rating firm kontrahenckich.
  • Wywiad gospodarczy jest nieskoordynowaną służbą informacyjną firmy.
  • W wywiadzie gospodarczym mamy do czynienia z (co najwyżej) analizami prostymi.

I to byłoby na tyle 😉

NA ZAKOŃCZENIE

Aby niczego nie przegapić przypominam, że…
jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

A tymczasem…

Do zaczytania!

Szpiegul

O CZYM NAPISAŁEM W ARTYKULE

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE

Piotr Herman

Serdecznie Cię witam!!! I przy okazji: Tak, to ja jestem na tym zdjęciu ? Piszę o służbach mniej lub bardziej tajnych, gdyż doskonale rozumiem ich specyfikę. Tak się bowiem składa, że zanim zostałem szkoleniowcem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) byłem oficerem polskich służb specjalnych. A obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla biznesowych: researcherów (czyli wywiadowców), analityków (i to nie tylko wywiadowczych), bezpieczników (czyli wszelakich specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych (co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu). I na tym zarabiam. A Blog i podcasting to moje prezenty dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.