SWB 011: Wywiad konkurencyjny [#CSI 002]

Krótko, jasno i przejrzyście o podstawowych koncepcjach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).  W tym odcinku cyklu SWB (Szpiegostwo W Biznesie) blok „Wywiad w biznesie„: wywiad konkurencyjny.

Zapraszam serdecznie 🙂

Wywiad konkurencyjny

O CZYM PRZECZYTASZ

  • Kiedy zaczyna się wywiad konkurencyjny
  • Jak działa wywiad konkurencyjny
  • Wywiad konkurencyjny i jego funkcje

A przy okazji...
Jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

I nie zapomnij zaglądać na Vloga 🙂

A TUTAJ możesz zostać Patronem Bloga!

Miłego czytania 😉

A TERAZ PO KOLEI…

Na YouTube’owym kanale Szpiegul.pl publikuję cykl audycji wideo, w którym staram się krótko, jasno i przejrzyście wyjaśnić najbardziej podstawowe koncepcje Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence). Wiąże się to, oczywiście, ze stosowaniem przeze mnie uogólnień (ale nie skrótów czy uproszczeń!).

Niniejszy artykuł nie jest prostą transkrypcją poszczególnych odcinków. Jego treść została poprawiona i uzupełniona (czasami znacznie) w stosunku do tego, co opublikowałem na YT. Podobnie zresztą jest z wszystkimi odcinkami cyklu.

A ów cykl obejmuje pięć bloków zagadnieniowych (w każdym zaś trzy odcinki):

  • Wywiad w biznesie:
   • Wywiad gospodarczy
   • Wywiad konkurencyjny
   • Wywiad biznesowy
  • Inteligencja analityczna:
   • Cele analityki
   • Rozwój analityki
   • Typy analiz
  • Bezpieczeństwo biznesu:
   • Bezpieczny biznes
   • Osłona kontrwywiadowcza
   • Szpiegostwo gospodarcze
  • Zarządzanie strategiczne:
   • Struktury i kryzysy
   • Piramida i planowanie
   • Strategiczny HR
  • Kwestie systemowe CSI:
   • Cykl wywiadowczy
   • System Wczesnego Ostrzegania
   • Cyberbezpieczeństwo

Koncepcja CSI

Całościowa koncepcja Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI wygląda następująco:

  • Fundament tworzy zarządzanie strategiczne:
   • w kierowaniu ogólnym,
   • zasobami ludzkimi
  • Na nim oparte są trzy filary:
   • wywiad w biznesie,
   • inteligencja analityczna,
   • bezpieczeństwo biznesu,
  • Klamrą spinającą całość (niejako dachem naszej konstrukcji) jest System Wczesnego Ostrzegania.

KIEDY ZACZYNA SIĘ WYWIAD KONKURENCYJNY

Wtedy, gdy kończy się wywiad gospodarczy 😉

W tzw. branży nic tak bardzo nie „miesza” znaczeniowo, jak właśnie wywiad konkurencyjny. Wynika to z prostego faktu: ludzie (również specjaliści od wywiadu gospodarczego) niewłaściwie rozumieją i charakteryzują ten poziom rozwoju wywiadu w biznesie.

Wywiad konkurencyjny to wywiad o bardzo szeroko rozumianej konkurencji firmy.

Jeśli firma znajduje się na etapie, w którym zaczyna (lub ma taką wolę) konkurować na rynku, to dane wywiadowcze zdobywane poprzez funkcjonujący wywiad gospodarczy zaczynają być mocno niewystarczające. Wówczas zaczyna być odczuwana potrzeba posiadania lepszych, głębszych i bardziej skutecznych informacji wywiadowczych o otoczeniu konkurencyjnym.

Wraz z rozwojem badań rynku oraz marketingu w firmie, okazuje się, że dane wywiadowcze typu rejestrowego (dostarczane przez wywiad gospodarczy) są niewystarczające.

W takim momencie rozwoju firmy zaczyna się wykorzystywać wywiad gospodarczy również do badania otoczenia konkurencyjnego.

Jak działa wywiad konkurencyjny

Takie przejście z wywiadu gospodarczego na konkurencyjny nie jest jednak proste.

Wywiadowcy gospodarczy mają ogromne problemy ze zrozumieniem tego jakich informacji wywiadowczych wymaga się od nich. Nie mogą realizować zapotrzebowania informacyjnego firmy poprzez stosowanie tylko narzędzi wywiadu gospodarczego.

Firma musi rozwinąć swoją inteligencję analityczną i wzbogacić swój wywiad o narzędzia analityczne. Przede wszystkim zaś o zasoby ludzkie: analityków.

Rozwój wywiadu w konkurencyjny nastąpił poprzez połączenie analitycznych narzędzi stosowanych do badań rynku oraz w marketingu.

I do dnia dzisiejszego można spotkać takie rozwiązania organizacyjne, w których komórki tego właśnie wywiadu są częścią działu badań rynku lub marketingu.

Takie podporządkowanie to duży błąd!

A co najmniej niewłaściwe podejście, wynikające z niezrozumienia istoty wywiadu konkurencyjnego.

Marketing i badania rynku to wyspecjalizowane służby firmy.

  • Są one ukierunkowane na:
   • klienta (i dostarczenie mu produktu, którego ten potrzebuje),
   • badanie rynku.

Czyli nie na analizowanie otoczenia konkurencyjnego (i środowiska wewnętrznego firmy).

Takich informacji dostarcza w firmie tylko i wyłącznie wywiad konkurencyjny!

Tą zmianę w postrzeganiu spowodowały w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku idee Michaela Portera, szczególnie dotyczące tzw. pięć sił konkurencyjnych oraz rozwój analityki strategicznej.

Piątka Portera
Pięć sił konkurencyjnych Michaela Portera

Od tego momentu wywiad konkurencyjny mógł badać wyspecjalizowanymi narzędziami otoczenie konkurencyjne i środowisko wewnętrzne firmy oraz przekazywać znacznie więcej (niż dotychczas) pogłębionych informacji wywiadowczych.

Wywiad konkurencyjny to wywiad skoncentrowany.

Posiada swoje miejsce w strukturze organizacyjnej firmy, zaś zapotrzebowanie informacyjne spływa w sposób proceduralny i uporządkowany, podlegając koordynacji.

Niezależnie od tego sam wywiad konkurencyjny (a właściwie to analitycy) dostrzega luki w posiadanej wiedzy i bada je poprzez składanie zapotrzebowań wywiadowczych do wykonania (przez wywiadowców).

FUNKCJA WYWIADU KONKURENCYJNEGO

Wywiad konkurencyjny jest służbą informacyjno-analityczną (na początkowym etapie swojego rozwoju), a właściwie to analityczno-informacyjną (pierwszy człon wskazuje na przewagę działań na tym poziomie wywiadu w biznesie).

Rozwijając się wywiad konkurencyjny zaczyna odczytywać sygnały (nie tworzy jednak jeszcze mierników ostrzegawczych) o zagrożeniach dla firmy oraz o pojawiających się okazjach, szansach.

Staje wówczas przed barierą, polegającą na niemożności skutecznego przekazywania tych sygnałów do kierownictwa najwyższego szczebla w celu rekomendowania działań strategicznych. 

Jest to ten moment, w którym wywiad konkurencyjny powinien zostać przekształcony w wywiad biznesowy.

Najczęściej jednak jest tak, że firma nie zdaje sobie z tego sprawy!

Należy wówczas najwyższemu kierownictwu firmy pokazać korzyści, jakie daje wywiad biznesowy (a nie jest to już ani służba informacyjna, ani też analityczna).

Wywiad konkurencyjny kojarzy się bardzo często z wywiadem biznesowym, ale tak nie jest! Są to zupełnie różne poziomy działań wywiadowczych w firmie.

Wydaje mi się, że ten problem jest szczególnie widoczny w krajach nieanglojęzycznych. To po prostu wynika z niewłaściwego tłumaczenia angielskich znaczeń sformułowań przypisywanych poszczególnym etapom rozwoju wywiadu w biznesie.

Gdy mówimy o „Competitive Intelligence” mamy na myśli wywiad biznesowy. Podczas, gdy w Polsce często tłumaczymy to jako wywiad konkurencyjny. A tak nie jest!

Wywiad konkurencyjny to „Competitor Intelligence”. I o nim jest mowa dzisiaj.

A o „Competitive Intelligence”, czyli wywiadzie biznesowym powiemy sobie w następnym odcinku.

Jak już wskazałem, jest to (znacznie) wyższy poziom rozwoju wywiadu w biznesie.

PODSUMUJMY CAŁOŚĆ

  • Wywiad konkurencyjny to wywiad o otoczeniu konkurencyjnym firmy i jej środowisku wewnętrznym.
  • Wywiad konkurencyjny jest służbą odrębną od marketingu (wywiadu marketingowego) i badań rynku.
  • Wywiad konkurencyjny to wywiad skoncentrowany.
  • Wywiad konkurencyjny jest służbą analityczno-informacyjną.

I to byłoby na tyle 😉

NA ZAKOŃCZENIE

Aby niczego nie przegapić przypominam, że…
jeśli interesuje Cię tematyka Bloga:

A tymczasem…

Do zaczytania!

Szpiegul

O CZYM NAPISAŁEM W ARTYKULE

ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE

Piotr Herman

Serdecznie Cię witam!!! I przy okazji: Tak, to ja jestem na tym zdjęciu ? Piszę o służbach mniej lub bardziej tajnych, gdyż doskonale rozumiem ich specyfikę. Tak się bowiem składa, że zanim zostałem szkoleniowcem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) byłem oficerem polskich służb specjalnych. A obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla biznesowych: researcherów (czyli wywiadowców), analityków (i to nie tylko wywiadowczych), bezpieczników (czyli wszelakich specjalistów ds. bezpieczeństwa) oraz strategów biznesowych (co oznacza również menadżerów i kierowników różnego autoramentu, a także top managementu). I na tym zarabiam. A Blog i podcasting to moje prezenty dla Ciebie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.