| Szkolenia | Mentoring |

Jestem ekspertem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).

Mam za sobą dwadzieścia pięć lat doświadczenia, w tym siedemnaście w służbach specjalnych (UOP/ABW). Od 2015 roku działam na rynku prywatnym. 

Szkolę Profesjonalistów CSI, czyli biznesowych researcherów (wywiadowców), analityków, bezpieczników (osoby zajmujące się bezpieczeństwem biznesu) oraz strategów.

◊ Optymalizuję biznes ◊ Indywidualizuję motywacje ◊ Zmieniam zachowania ◊

W 2017 roku założyłem Szpiegul.pl Intelligence Blog i jestem blogerem. 

Mam na imię Piotr. Piotr Herman.Herman CSI szkolenia CTHC

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

PROWADZĘ SZKOLENIA
ZAPEWNIAM WSPARCIE MENTORINGOWE
W ZAKRESIE CSI & CTHC:

A wszystko po to, abyście zarówno TY, jak i Twoja FIRMA, działali jak należy, czyli we właściwym czasie i we właściwy sposób, w celu:

 • wykorzystania pojawiających się szans i możliwości,

 • zapobieżenia zbliżających się zagrożeń,

 • zminimalizowania lub likwidacji skutków negatywnych zdarzeń.

Terminy szkoleń certyfikacyjnych

CCSIF:
11.01.2021 – 07.04.2021
10.01.2022 – 07.04.2022

CCSIR:
16.08.2021 – 24.11.2021
16.05.2022 – 23.08.2022

CCSIA:
31.01.2022 – 11.05.2022

CCSIE
29.08.2022 – 23.11.2022

CBS
03.05.2021 – 30.06.2021
11.07.2022 – 09.09.2022

Więcej informacji TUTAJ.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Usługi PL

Doświadczenie #CSI

Z uwagi na niejawny charakter mojej służby w UOP/ABW jestem prawnie zobowiązany do nieujawniania szczegółów zakresu moich obowiązków oraz działań, które podejmowałem w jej trakcie. Mogę jedynie wskazać, iż zdobyłem duże doświadczenie:

 • w pracy:
  • operacyjno-rozpoznawczej,
  • analityczno-informacyjnej,
  • dochodzeniowo-śledczej,
 • w zakresie m.in. zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), jak również przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
 • prowadząc odpowiedniki analiz kryminalnych i audytów śledczych dotyczących przestępstw finansowych i gospodarczych,
 • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz zespołów analityków,
 • samodzielnie wykonując złożone działania,
 • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu posiadłem m.in. zrozumienie i znajomość schematów (np. przestępstw), umiejętność identyfikowania ryzyk i wykorzystywania danych z wielu źródeł (w tym ogólnodostępnych), a przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi.

To wszystko okazało się bardzo przydatne na cywilnym rynku szkoleniowym, na którym działam od 2015 roku. Tematyka prowadzonych przeze mnie zamkniętych szkoleń i warsztatów, skierowana była do specjalistów CSI. Prowadząc Szpiegul.pl Intelligence Blog przekonałem się jednak, że wiele osób jest zainteresowanych opanowaniem zagadnień CSI. Dlatego postanowiłem wyjść z ofertą eKursów otwartych do indywidualnych osób. 

Człowiek z pomysłami jest wariatem,
dopóki nie odniesie sukcesu
Mark Twain

WIĘCEJ O MNIE PRZECZYTASZ
NA BLOGU & NA LINKEDIN
SERDECZNIE CIĘ TAM ZAPRASZAM!!!

CSI - ścieżki rozwoju CTHC

#CSI

Na koncepcję Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI składają się:

 • fundament czyli zarządzanie strategiczne:
  • w kierowaniu ogólnym,
  • zasobami ludzkimi
 • na którym oparte są trzy filary:
  • wywiad w biznesie,
  • inteligencja analityczna,
  • bezpieczeństwo biznesu,
 • całość zaś zwieńcza System Wczesnego Ostrzegania.

Koncepcja CSI

Podstawowym celem działania Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (służby strategicznej przedsiębiorstwa) jest zapewnienie ciągłości działania firmy i jej rozwoju (utrzymania konkurencyjności i jej wzrostu) poprzez specyficzne zarządzanie strategiczne (ryzykiem i kryzysowe), czyli:

 • identyfikację zagrożeń,
 • identyfikację szans i możliwości rozwoju firmy,
 • minimalizację lub likwidację szkód.

W ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI udostępniam:

System CSI można zbudować
w każdej firmie
w oparciu o własne,
już istniejące zasoby:
ludzkie, organizacyjne,
procesowe, prawne i technologiczne

Piotr Herman

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Cybernetyczna Teoria Charakteru Człowieka CTHC CSI

CTHC #CSI

CTHC jest unikalnym podejściem w zakresie poprawy wydajności, opartym na naukowej teorii cybernetycznej charakteru człowieka (stworzonej przez prof. Mariana Mazura), zwanej czasami psychologia XXI wieku.

Jest to najwydajniejsze i najskuteczniejsze narzędzie strategicznego HR (zarządzania zasobami ludzkimi), zarówno na etapie rekrutacji, jak i rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej w odniesieniu do potrzeb całej organizacji (w tym budowy skutecznego, zindywidualizowanego systemu motywacyjnego).

Wielką zaletą CTHC jest możliwość stosowania jej w życiu osobistym (indywidualnie, w odniesieniu do wszelkich związków i interakcji z innymi ludźmi: związków, rodzin, zespołów etc.), dzięki czemu realizacja nawet nieosiągalnych celów staje się możliwa.

Wyniki oceny charakteru wykorzystywane są do opracowania praktycznej mapy drogowej w celu zwiększenia wydajności, skuteczności i jakości dla każdej organizacji, zespołu, rodziny lub osoby.

CTHC to badanie człowieka w interdyscyplinarny i kompleksowy sposób w celu skutecznego zarządzania różnymi systemami. Jest to nauka, która zagłębia się w złożoność interakcji w systemie ludzkim.

W ramach CTHC udostępniam:

Charakter nie jest do kształtowania, lecz do doskonalenia,
przez stwarzanie sytuacji zgodnych z charakterem

Marian Mazur

CHCESZ WYKORZYSTAĆ CTHC?
W FIRMIE? W SWOIM ŻYCIU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Szkolenia CSI Training CTHC

Szkolenia #CSI

Szkolenia prowadzę na podstawie autorskiego programu. Umożliwiają one zdobycie szczególnych kompetencji i praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne wykonywanie stawianych im zadań zawodowych… I to nie tylko w ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Oferuję certyfikacyjną (szkoleniową) ścieżkę rozwojową Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (składającą się ze szkolenia podstawowego CCSIF, dwóch specjalizacji CCSIRCCSIA oraz poziomu eksperckiego CCSIE czyli menedżerskiego), a także certyfikowane szkolenie Stratega Biznesowego CBS oraz inne, ciekawe kursy.

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod szkoleniowych jest Gra “MAFIA” (i jej pochodne). Stanowi ona podstawę dla większości prowadzonych przeze mnie szkoleń związanych z przeprowadzaniem (i przygotowywaniem się do) rozmów (biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających) i negocjacji oraz legendowania działań w terenie. To poligon doświadczalny dla Uczestników do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na tych szkoleniach.

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego
Brian Tracy

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
INTERESUJĄ CIĘ POSZCZEGÓLNE KURSY?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Programy Mentoringowe CSI CTHC

Mentoring #CSIW zależności od potrzeb Klienta realizowany jest jeden z trzech Programów Mentoringowych CSI & CTHC (indywidualnych i grupowych). Jest to forma szkolenia indywidualnego (szkolenie Premium):

Program Strategiczny
– wsparcie zarówno po zakończeniu całego certyfikowanego cyklu szkoleniowego CSI, jak i w jego trakcie lub w związku z potrzebą tworzenia systemu CSI w firmie, przygotowujące do przejęcia przez Klienta odpowiedzialności za funkcje strategiczne (kompleksowe podejście do celów rozwojowych i biznesowych, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych Narzędzi Biznesowych CSI & CTHC).

 • Cel główny ⇒ wsparcie budowy i doskonalenia systemu konkurencyjności firmy dzięki narzędziom i rozwiązaniom CSI.

Program Specjalistyczny
– wsparcie budujące określone kompetencje Klienta (praca nad określonym obszarem zawodowym w ramach konkretnej ścieżki certyfikacyjnej, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych Narzędzi Biznesowych CSI & CTHC).

 • Cel główny ⇒ wsparcie rozwoju indywidualnych umiejętności każdego profesjonalisty CSI.

Program Rozwojowy
– ukierunkowany na wspieranie Klienta w rozumieniu i pełnieniu określonej roli w organizacji oraz wspieranie w osiąganiu osobistej dojrzałości (w oparciu o prowadzone przeze mnie kursy, przy zastosowaniu dobranych Rozwiązań Indywidualnych CSI & CTHC).

 • Cel główny ⇒ wsparcie w uwolnieniu potencjału Klienta.

Każdy Program Mentoringowy jest wsparciem realizowanym na zasadzie pełnej dobrowolności.

Mentoring należy do najbardziej skutecznych
metod rozwoju,
jakimi dysponują
ludzie lub organizacje

David Clutterbuck

POTRZEBUJESZ MOJEJ POMOCY? 
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener | Mentor
  CSI & CTHC

 

Komentarze są wyłączone.