| Szkolenia |

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

Szkolę Profesjonalistów Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence):

A niedługo rusza specjalny portal szkoleniowy w tym zakresie (a właściwie zakresach).

Ponadto prowadzę Szpiegul.pl Intelligence Blog i jestem podkasterem.

Mam na imię Piotr. Piotr Herman.

System CSI można zbudować
w każdym wybranym zakresie,
w każdej firmie,
w oparciu o własne, już istniejące zasoby:
ludzkie, organizacyjne, procesowe, prawne i technologiczne
– Piotr Herman –

Dzięki rozwiązaniom Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) Twoja Firma zadziała jak należy (czyli we właściwym czasie i we właściwy sposób) w celu:

 • wykorzystania pojawiających się szans i możliwości,
 • zapobieżenia zbliżających się zagrożeń,
 • zminimalizowania lub likwidacji skutków negatywnych zdarzeń.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

MOJA MISJA

Szkolę i doradzam menedżerom oraz specjalistom w zakresie efektywnego konkurowania poprzez optymalne dopasowanie do potrzeb firmy rozwiązań i narzędzi Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) w zakresie: wywiadu i analityki w biznesie oraz bezpieczeństwa biznesu i zarządzania strategicznego.

SZKOLENIA #CSI

Oferuję  praktyczne kursy, w tym certyfikacyjne (szkoleniowe) ścieżki rozwojowe Profesjonalistów Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Szkolenia prowadzę na podstawie autorskiego programu, uwzględniającego zarówno światowe osiągnięcia w zakresie CSI, jak i doświadczenia własne. Dzięki temu masz możliwość zdobycia szczególnych kompetencji i praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne wykonywanie zadań zawodowych… I to nie tylko w ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod warsztatowych jest Gra „MAFIA” (i jej pochodne). Stanowi ona podstawę dla wielu prowadzonych przeze mnie warsztatów związanych z przeprowadzaniem (i przygotowywaniem się do) rozmów (biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających) i negocjacji oraz legendowania działań w terenie.

To poligon doświadczalny dla Uczestników do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na tych szkoleniach.

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego
Brian Tracy

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
INTERESUJĄ CIĘ POSZCZEGÓLNE KURSY?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

DOŚWIADCZENIE #CSI

Z uwagi na niejawny charakter mojej służby w polskich służbach specjalnych jestem prawnie zobowiązany do nieujawniania szczegółów zakresu moich obowiązków oraz działań, które podejmowałem w jej trakcie. Mogę jedynie wskazać, iż zdobyłem duże doświadczenie:

 • w pracy:
  • operacyjno-rozpoznawczej,
  • analityczno-informacyjnej,
  • dochodzeniowo-śledczej,
 • w zakresie m.in. zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), jak również przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
 • prowadząc odpowiedniki analiz kryminalnych i audytów śledczych dotyczących przestępstw finansowych i gospodarczych,
 • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz zespołów analityków,
 • samodzielnie wykonując złożone działania,
 • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu posiadłem m.in. zrozumienie i znajomość schematów (np. przestępstw), umiejętność identyfikowania ryzyk i wykorzystywania danych z wielu źródeł (w tym ogólnodostępnych), a przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi w różnych, często niecodziennych warunkach.

To wszystko okazało się bardzo przydatne na cywilnym rynku szkoleniowym, na którym działam od 2015 roku. Tematyka prowadzonych przeze mnie zamkniętych szkoleń i warsztatów, skierowana była do specjalistów CSI. Prowadząc Szpiegul.pl Intelligence Blog przekonałem się jednak, że wiele osób jest zainteresowanych opanowaniem zagadnień CSI. Dlatego postanowiłem wyjść z ofertą kursów online otwartych dla indywidualnych osób.

Człowiek z pomysłami jest wariatem,
dopóki nie odniesie sukcesu
Mark Twain

WIĘCEJ O MNIE PRZECZYTASZ
NA BLOGU & NA LINKEDIN
SERDECZNIE CIĘ TAM ZAPRASZAM!!!

CSI - ścieżki rozwoju CTHC

 

WYWIAD BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU #CSI

Na koncepcję Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI składają się:

 • fundament czyli zarządzanie strategiczne:
  • w kierowaniu ogólnym,
  • zasobami ludzkimi
 • na którym oparte są trzy filary:
  • wywiad w biznesie,
  • inteligencja analityczna,
  • bezpieczeństwo biznesu,
 • całość zaś zwieńcza System Wczesnego Ostrzegania.

Podstawowym celem działania Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (służby strategicznej przedsiębiorstwa) jest zapewnienie ciągłości działania firmy i jej rozwoju (zdobycia i utrzymania trwałej pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu efektywności operacyjnej) poprzez specyficzne zarządzanie strategiczne (ryzykiem i kryzysowe w celu utrzymania ciągłości działania), czyli:

 • identyfikację zagrożeń,
 • identyfikację szans i możliwości rozwoju firmy,
 • minimalizację lub likwidację szkód.

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn
Arystoteles

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Możliwość komentowania została wyłączona.