| Szkolenia | Mentoring |

Szkolenia Mentoring #CSI #CTHC

Jestem ekspertem Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).

Mam za sobą dwadzieścia pięć lat doświadczenia w tym zakresie, w tym siedemnaście w służbach specjalnych (UOP/ABW).

Od 2015 roku działam na rynku prywatnym.

W 2017 roku założyłem Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Mam na imię Piotr. Piotr Herman.

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

PROWADZĘ SZKOLENIA
ZAPEWNIAM WSPARCIE MENTORINGOWE
W ZAKRESIE CSI & CTHC:

KONTAKT ZE MNĄ

Doświadczenie #CSI

Z uwagi na niejawny charakter mojej służby w UOP/ABW jestem prawnie zobowiązany do nieujawniania szczegółów zakresu moich obowiązków oraz działań, które podejmowałem w jej trakcie. Mogę jedynie wskazać, iż zdobyłem duże doświadczenie:

 • w pracy:
  • operacyjno-rozpoznawczej,
  • analityczno-informacyjnej,
  • dochodzeniowo-śledczej,
 • w zakresie m.in. zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), jak również przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
 • prowadząc odpowiedniki analiz kryminalnych i audytów śledczych dotyczących przestępstw finansowych i gospodarczych,
 • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz zespołów analityków,
 • samodzielnie wykonując złożone działania,
 • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu posiadłem m.in. zrozumienie i znajomość schematów (np. przestępstw), umiejętność identyfikowania ryzyk i wykorzystywania danych z wielu źródeł (w tym ogólnodostępnych), a przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi.

Człowiek z pomysłami jest wariatem,
dopóki nie odniesie sukcesu
Mark Twain

WIĘCEJ O MNIE PRZECZYTASZ
NA BLOGU & NA LINKEDIN
SERDECZNIE CIĘ TAM ZAPRASZAM!!!

#CSI

Na koncepcję Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI składają się:

 • fundament czyli zarządzanie strategiczne:
  • w kierowaniu ogólnym,
  • zasobami ludzkimi
 • na którym oparte są trzy filary:
  • wywiad w biznesie,
  • inteligencja analityczna,
  • bezpieczeństwo biznesu,
 • całość zaś zwieńcza System Wczesnego Ostrzegania.

Celem Systemu Wczesnego Ostrzegania w firmie jest zarządzanie ryzykiem czyli umożliwienie działania we właściwym czasie i we właściwy sposób, aby:

 • wykorzystać pojawiające się szanse,
 • zapobiec zbliżającym się zagrożeniom,
 • zminimalizować lub zlikwidować negatywne skutki zagrożenia, które nadeszło.

W ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI udostępniam siedemnaście Narzędzi Biznesowych CSI (dzięki którym całkowicie zmienia się realna pozycja konkurencyjna firmy) oraz dwa Rozwiązania Indywidualne CSI (które potrafią odmienić Twoje życie).

System CSI można zbudować
w każdej firmie
w oparciu o własne,
już istniejące zasoby:
ludzkie, organizacyjne,
procesowe, prawne i technologiczne

Piotr Herman

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CTHC #CSI

CTHC jest unikalnym podejściem w zakresie poprawy wydajności, opartym na naukowej teorii cybernetycznej charakteru człowieka (stworzonej przez prof. Mariana Mazura), zwanej czasami psychologia XXI wieku.

Jest to najwydajniejsze i najskuteczniejsze narzędzie strategicznego HR (zarządzania zasobami ludzkimi), zarówno na etapie rekrutacji, jak i rozwoju indywidualnej ścieżki kariery zawodowej w odniesieniu do potrzeb całej organizacji (w tym budowy skutecznego, zindywidualizowanego systemu motywacyjnego).

Wielką zaletą CTHC jest możliwość stosowania jej w życiu osobistym (indywidualnie, w odniesieniu do wszelkich związków i interakcji z innymi ludźmi: związków, rodzin, zespołów etc.), dzięki czemu realizacja nawet nieosiągalnych celów staje się możliwa.

Wyniki oceny charakteru wykorzystywane są do opracowania praktycznej mapy drogowej w celu zwiększenia wydajności, skuteczności i jakości dla każdej organizacji, zespołu, rodziny lub osoby.

CTHC to badanie człowieka w interdyscyplinarny i kompleksowy sposób w celu skutecznego zarządzania różnymi systemami. Jest to nauka, która zagłębia się w złożoność interakcji w systemie ludzkim.

W ramach CTHC udostępniam jedno Narzędzie Biznesowe CTHC (dzięki któremu wzrasta efektywność firmy) oraz dwa Rozwiązania Indywidualne CTHC (które mają ogromny potencjał zmiany jakości życia Twojego i najbliższych Ci osób).

Charakter nie jest do kształtowania, lecz do doskonalenia,
przez stwarzanie sytuacji zgodnych z charakterem

Marian Mazur

CHCESZ WYKORZYSTAĆ CTHC?
W FIRMIE? W SWOIM ŻYCIU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Mentoring #CSIW zależności od potrzeb Klienta realizowany jest jeden z trzech Programów Mentoringowych CSI & CTHC (indywidualnych i grupowych):

Program Strategiczny
– wsparcie po zakończeniu całego certyfikowanego cyklu szkoleniowego CSI lub w jego trakcie, w związku z potrzebą tworzenia systemu CSI w firmie, przygotowujący do przejęcia przez Klienta odpowiedzialności za funkcje strategiczne (kompleksowe podejście do celów rozwojowych i biznesowych).

 • Cel główny: wsparcie budowy i doskonalenia systemu konkurencyjności firmy dzięki narzędziom i rozwiązaniom CSI.

Program Specjalistyczny
– wsparcie po uzyskaniu co najmniej CCSIF, budujący określone kompetencje Klienta (praca nad określonym obszarem zawodowym).

 • Cel główny: wsparcie rozwoju indywidualnych umiejętności profesjonalisty CSI.

Program Rozwojowy
– ukierunkowany na wspieranie Klienta w rozumieniu i pełnieniu określonej roli w organizacji oraz wspieranie w osiąganiu osobistej dojrzałości.

 • Cel główny: wsparcie w uwolnieniu potencjału Klienta.

Każdy Program Mentoringowy jest wsparciem realizowanym na zasadzie pełnej dobrowolności.

Mentoring należy do najbardziej skutecznych
metod rozwoju,
jakimi dysponują
ludzie lub organizacje

David Clutterbuck

POTRZEBUJESZ MOJEJ POMOCY? 
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Szkolenia #CSI

Szkolenia prowadzę na podstawie autorskiego programu. Umożliwiają one zdobycie szczególnych kompetencji i praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne wykonywanie stawianych im zadań zawodowych… I to nie tylko w ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Oferuję certyfikacyjną (szkoleniową) ścieżkę rozwojową Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (składającą się z kursu podstawowego CCSIF, dwóch specjalizacji CCSIRCCSIA oraz poziomu eksperckiego CCSIE czyli menedżerskiego) oraz inne, ciekawe kursy.

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego
Brian Tracy

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
INTERESUJĄ CIĘ POSZCZEGÓLNE KURSY?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
Trener | Mentor
  CSI & CTHC

 

Komentarze są wyłączone.