| Certyfikacja |

Szkolenia_CSI_Training_3

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro
Jan Paweł II

Projekt certyfikacyjnych szkoleń CSI skierowany jest do dwóch rodzajów odbiorców:

 • tych, którzy chcą chcą zarządzać (zbudować, wdrożyć, przekształcić itd.) rozwiązaniami Corporate Security Intelligence w firmie. Tym polecam całościowe szkolenie obejmujące podstawy wiedzy o Wywiadzie Bezpieczeństwa Biznesu CSI, czyli:
  • Podstawy CSI oraz uzyskanie Certyfikatu CSI[Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • tych, którzy poszukują wiedzy o konkretnych narzędziach CSI i ich praktycznym wykorzystaniu w firmie. Do nich skierowane są (niezależne od CSIF) cztery ścieżki certyfikacyjne, w ramach których można uzyskać certyfikat specjalizacyjny:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu researchera CSIR [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu analityka CSI[Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu bezpiecznika CSI[Certified Corporate Security Intelligence Expert],
  • Strateg Biznesowy – uzyskanie Certyfikatu stratega CB[Certified Business Strategist].
 •  
 •  
CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Certyfikacja - Fundamentals CTHC

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Szkolenie online, umożliwiające zdobycie wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Wymagany zasób wiedzy jest zerowy!

Szkolenie prowadzone jest bowiem na drodze: „od zera do bohatera„, czyli od poziomu „zero” do zrozumienia podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence). 

Sugerowany czas trwania: 10-12 tygodni.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu kursu, obejmującego podstawy:

 • strategii rozwoju zawodowego CSI,
 • wywiadu w biznesie,
 • analityki wywiadowczej,
 • bezpieczeństwa biznesu,
 • zarządzania strategicznego,
 • Systemu Wczesnego Ostrzegania.
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIF?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Researcher CTHC

Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny pozyskiwania, ochrony i wykorzystania informacji biznesowych.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po ukończeniu ścieżki zawodowej składającej się z pięciu modułów specjalistycznych:

 • Wywiad w biznesie
 • Wywiadowcze badanie rynku
 • Rozmowy w biznesie
 • Pozyskiwanie danych
 • Prowadzenie spraw
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIR?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Analyst CTHC

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych, tworzenia i dystrybuowania informacji oraz strategicznego wsparcia decyzyjnego w firmie.

Sugerowany czas trwania: 6 tygodni.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po ukończeniu ścieżki zawodowej składającej się z pięciu modułów specjalistycznych:

 • Analiza wywiadowcza
 • Analiza konkurencyjna
 • Analiza strategiczna
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Strategiczne zarządzanie percepcją w biznesie
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Expert CTHC

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy „bezpiecznickiej” z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego firmy oraz kontrwywiadowczego zabezpieczenia biznesu.

Sugerowany czas trwania: 8 tygodni.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po ukończeniu ścieżki zawodowej składającej się z pięciu kursów specjalistycznych:

 • Zarządzanie ryzykiem, kryzysowe i zachowanie ciągłości działania
 • Bezpieczeństwo biznesu i ochrona tajemnic firmy
 • Dochodzenia w firmie  i zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • Detektywistyka biznesowa i kontrinwigilacja (TSCM)
 • Organizacja i zarządzanie CSI w firmie
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIE?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Certified Business Strategist

Strateg Biznesowy
[Certyfikat CBS]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie wiedzy z dziedziny efektywnego zarządzania strategicznego CSI, prowadzenia komunikacji strategicznej oraz ochrony marki.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CBS uzyskuje się po ukończeniu ścieżki zawodowej składającej się z pięciu modułów specjalistycznych:

 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Komunikacja strategiczna
 • Ochrona marki
 • Biznesowa Gra Wojenna
CHCESZ ZDOBYĆ CSB?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - certyfikacja z CBS - poziomy

O PROJEKCIE CERTYFIKACJI CSI

Certyfikacja CSI to mój autorski, całościowy projekt funkcjonujący w formie szkoleń online.

MISJA

Zwiększenie konkurencyjności i bezpieczeństwa biznesu poprzez podniesienie indywidualnego i organizacyjnego poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence w zakresie: wywiadu w biznesie, inteligencji analitycznej, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania strategicznego.

DLA KOGO?

Dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności wchodzące w zakres Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI. W szczególności zaś: studentów (ale i i profesorów uczelni wyższych), przedstawicieli handlowych, detektywów, researcherów i analityków (danych, biznesowych, informacji, rynkowych, statystycznych, finansowych, ekonomicznych), pracowników administracyjnych, strategów oraz konsultantów i specjalistów (m.in. d/s rozwoju przedsiębiorstwa, czy technologii i marketingu oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji, czyli tzw. bezpieczników), a także dziennikarzy, prawników, rekruterów i właścicieli biznesów, jak również menadżerów i kierowników (zarówno liniowych, jak i szczebla taktycznego), dyrektorów wykonawczych i operacyjnych oraz przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i organów nadzorczych (top management). Przede wszystkim zaś wszystkich zainteresowanych tematyką. Po prostu.

JAK PRZEBIEGA CERTYFIKACJA OBECNIE?

Zakończyłem pracę w formie indywidualnej i przechodzę na kursy online dla wszystkich chętnych, które udostępnię na specjalnej platformie szkoleniowej.

Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz do mnie e-maila w tej sprawie:

 • za pośrednictwem FORMULARZA
 • lub bezpośrednio na adres:
kontakt@szpiegul.pl

UWAGI DODATKOWE

 • Certyfikaty CSI nie mają mocy dokumentu państwowego ani nie dają żadnych formalnych uprawnień opisanych przepisami.

Wyjaśnienie: Powód jest prozaiczny – biznes jest znacznie bardziej żywotny od przepisów prawa i teoretycznie nie istnieje coś takiego jak branża CSI i nie istnieje (przynajmniej na chwilę obecną) żaden taki oficjalny zawód, jak: wywiadowca CSI, analityk CSI czy też ekspert (bezpiecznik) CSI. Istnieje za to szereg zawodów szczegółowych, które wykonywane są w ramach realnie istniejącej branży CSI.

 • Nie planuję przeprowadzania żadnych kursów dających możliwość wydawania świadectw MEN.

Po prostu szkoda mi na to mojego czasu.

Wyjaśnienie: Przekazuję wiedzę i umiejętności w formie, jaka nie jest na razie dostępna (ani w Polsce, ani też na świecie) w ramach jednego cyklu szkoleń certyfikowanych (należy zdobyć kilka bardzo drogich i równie czasochłonnych certyfikatów). Dlatego uważam, że szkoda tracić czas na przekazywanie wiedzy „ministerialnej” (przykład: kurs detektywa daje świadectwo MEN oraz możliwość ubiegania się o licencję, lecz nie daje ani wiedzy, ani też umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania swoich zadań zawodowych). Nie wykluczam jednak podjęcia starań w przyszłości o uzyskanie wpisu np. do państwowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (nie jest to jednak kwestia istotna na tym etapie projektu).

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener biznesowy CSI

Możliwość komentowania została wyłączona.