| Certyfikacja |

“Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro
Jan Paweł II

Oferowane kursy online składają się na rozwojowe, certyfikacyjne ścieżki szkoleniowe CSI:

 • szkolenie podstawowe:
  • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIF [Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • specjalizacje:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu researchera CSIR [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu analityka CSI[Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu bezpiecznika CSIE [Certified Corporate Security Intelligence Expert]
  • Strateg Biznesowy – uzyskanie Certyfikatu stratega CBS [Certified Business Strategist].
CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Certyfikacja - Fundamentals CTHC

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Szkolenie podstawowe online, umożliwiające zdobycie wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Jest to przede wszystkim pierwszy krok na drodze do zdobycia wybranej specjalizacji CSI.

Czas trwania: 1 miesiąc.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu jednego tylko kursu:

 • [CSIF001] Zagadnienia ogólne CSI
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIF?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Researcher CTHC

Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny pozyskiwania, ochrony i wykorzystania informacji biznesowych oraz kontrwywiadowczego zabezpieczenia firmy.

Czas trwania: 3 miesiące.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu sześciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIR001] Wywiad biznesowy
 • [CSIR002] Profiler socjotechnik
 • [CSIR003] Pozyskiwanie danych
 • [CSIR004] Prowadzenie spraw
 • [CSIR005] Badanie rynku
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIR?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Analyst CTHC

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny analizy danych, tworzenia i dystrybuowania w firmie informacji oraz konstruowania i obsługi SWO.

Czas trwania: 3 miesiące.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIA001] Analiza kryminalna i wywiadowcza
 • [CSIA002] Analiza poziomu taktycznego
 • [CSIA003] Analiza strategiczna
 • [CSIA004] Analiza ekonomiczna
 • [CSIA005] System Wczesnego Ostrzegania
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Expert CTHC

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy “bezpiecznickiej” z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego w firmie oraz kontrwywiadu gospodarczego.

Czas trwania: 3 miesiące.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu sześciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIE001] Bezpieczeństwo pracownika i firmy
 • [CSIE002] Audyt śledczy i zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • [CSIE003] Obserwacja i kontrinwigilacja
 • [CSIE004] Ochrona tajemnic firmy
 • [CSIE005] Ryzyko, kryzys i ciągłość działania
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIE?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Certified Business Strategist

Strateg Biznesowy
[Certyfikat CBS]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego.

Czas trwania: 2 miesiące.

Certyfikat CBS uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • [CBS001] Planowanie strategiczne
 • [CBS002] Zarządzanie strategiczne
 • [CBS003] Komunikacja strategiczna
 • [CBS004] Zarządzanie wizerunkiem
 • [CBS005] Biznesowa gra wojenna
CHCESZ ZDOBYĆ CSB?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

 

CSI - certyfikacja z CBS - poziomy

O PROJEKCIE CERTYFIKACJI CSI

Certyfikacja CSI to mój autorski, całościowy projekt funkcjonujący w formie szkoleń online.

MISJA

Zwiększenie konkurencyjności biznesu poprzez podniesienie indywidualnego i organizacyjnego poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) w zakresie: wywiadu w biznesie, inteligencji analitycznej, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania strategicznego.

DLA KOGO?

Dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności wchodzące w zakres Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI. W szczególności zaś: studentów (ale i i profesorów uczelni wyższych), przedstawicieli handlowych, detektywów, researcherów i analityków (danych, biznesowych, informacji, rynkowych, statystycznych, finansowych, ekonomicznych), pracowników administracyjnych, strategów oraz konsultantów i specjalistów (m.in. d/s rozwoju przedsiębiorstwa, czy technologii i marketingu oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji, czyli tzw. bezpieczników), a także dziennikarzy, prawników, rekruterów i właścicieli biznesów, jak również menadżerów i kierowników (zarówno liniowych, jak i szczebla taktycznego), dyrektorów wykonawczych i operacyjnych oraz przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i organów nadzorczych (top management). Przede wszystkim zaś wszystkich zainteresowanych tematyką. Po prostu.

JAK PRZEBIEGA CERTYFIKACJA?

 1. Obligatoryjne ukończenie szkolenia podstawowego [CSIF001] Zagadnienia ogólne CSI.
 2. Ukończenie poszczególnych modułów szkoleń na wybranej przez siebie ścieżce szkoleniowej (CSIR, CSIA, CSIE, CBS) zgodnie z regulaminem.
 3. Odebranie Certyfikatu.

JAK PRZEBIEGA CERTYFIKACJA OBECNIE?

Obecnie kończę pracę w formie indywidualnej i przechodzę na kursy online dla wszystkich chętnych, które udostępnię na specjalnej platformie szkoleniowej.

Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz do mnie e-maila w tej sprawie:

 • za pośrednictwem FORMULARZA
 • lub bezpośrednio na adres:
kontakt@szpiegul.pl

UWAGI DODATKOWE

 • Certyfikaty CSI nie mają mocy dokumentu państwowego ani nie dają żadnych formalnych uprawnień opisanych przepisami.

Wyjaśnienie: Powód jest prozaiczny – biznes jest znacznie bardziej żywotny od przepisów prawa i teoretycznie nie istnieje coś takiego jak branża CSI i nie istnieje (przynajmniej na chwilę obecną) żaden taki oficjalny zawód, jak: wywiadowca CSI, analityk CSI czy też ekspert (bezpiecznik) CSI. Istnieje za to szereg zawodów szczegółowych, które wykonywane są w ramach realnie istniejącej branży CSI.

 • Nie planuję przeprowadzania żadnych kursów dających możliwość wydawania świadectw MEN.

Po prostu szkoda mi na to mojego czasu.

Wyjaśnienie: Przekazuję wiedzę i umiejętności w formie, jaka nie jest na razie dostępna (ani w Polsce, ani też na świecie) w ramach jednego cyklu szkoleń certyfikowanych (należy zdobyć kilka bardzo drogich i równie czasochłonnych certyfikatów). Dlatego uważam, że szkoda tracić czas na przekazywanie wiedzy “ministerialnej” (przykład: kurs detektywa daje świadectwo MEN oraz możliwość ubiegania się o licencję, lecz nie daje ani wiedzy, ani też umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania swoich zadań zawodowych). Nie wykluczam jednak podjęcia starań w przyszłości o uzyskanie wpisu np. do państwowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (nie jest to jednak kwestia istotna na tym etapie projektu).

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener biznesowy CSI

Komentarze są wyłączone.