Certyfikacja

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro
Jan Paweł II

Rozwojowa, certyfikacyjna ścieżka szkoleniowa CSI tworzy System Rozwoju Umiejętności CSI składający się z kursu podstawowego, dwóch specjalizacji oraz poziomu eksperckiego (menedżerskiego).

 • kurs podstawowy:
  • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIF [Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • specjalizacje:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIR [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIA [Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
 • poziom ekspercki (menedżerski):
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIE [Certified Corporate Security Intelligence Expert].

Certyfikacja CSI

Jednocześnie System Rozwoju Umiejętności CSI skonstruowany jest w taki sposób, że rozwija zarówno kompetencje organizacyjne, jak i indywidualne:

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Kurs podstawowy umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Jest to przede wszystkim pierwszy krok na drodze do zdobycia wybranej specjalizacji CSI.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu sześciu modułów poziomu podstawowego:

 • [CSIF001] Zagadnienia wstępne CSI oraz etyka i prawo w działalności profesjonalisty CSI,
 • [CSIF002] Umiejętności interpersonalne, osobiste oraz strategia rozwoju profesjonalisty CSI,
 • [CSIF003] Źródła wywiadu i techniki pozyskiwania danych wywiadowczych oraz bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją,
 • [CSIF004] Podstawy analityki oraz pułapki myślowe i uprzedzenia poznawcze,
 • [CSIF005] Prowadzenie spraw (dossier, teczki), dokumentowanie i włączanie do systemu (baz danych) oraz raportowanie,
 • [CSIF006] Podstawy kontrwywiadu gospodarczego i przeciwdziałanie szpiegostwu korporacyjnemu oraz likwidowanie negatywnych skutków przestępstw gospodarczych (przestępczość finansowa, gospodarcza i zorganizowana oraz pranie pieniędzy).
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIF?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny pozyskiwania informacji, kontrwywiadowczego zabezpieczenia firmy oraz likwidowania negatywnych skutków nadużyć.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIR jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIR001] Taktyka i technika prowadzenia rozmów oraz przyjmowania wyjaśnień,
 • [CSIR002] Jak czytać ludzi: wywiadowcze profilowanie osobowości oraz praktyczna psychologia społeczna (perswazja, manipulacja, wpływ, socjotechnika, emocje i mowa ciała),
 • [CSIR003] Wykrywanie nadużyć (detektywistyka biznesowa i postępowania sprawdzająco-wyjaśniające),
 • [CSIR004] Prowadzenie i wykrywanie inwigilacji,
 • [CSIR005] Ochrona osobista, podróży oraz organizacji spotkań biznesowych,
 • [CSIR006] Analiza danych wywiadowczych,
 • [CSIR007] Prawne aspekty ochrony firmy i tajemnic przedsiębiorstwa (prawo patentowe, własność intelektualna, znak towarowy i marka).
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIR?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny analizy danych i informacji.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIA jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIA001] Analizy poziomu operacyjnego,
 • [CSIA002] Analizy taktyczne (analiza informacji wywiadowczych),
 • [CSIA003] Analizy strategiczne (otoczenia firmy w ujęciu CSI),
 • [CSIA004] Jak czytać sprawozdania finansowe,
 • [CSIA005] Ryzyko biznesowe: audyt bezpieczeństwa (ocena i zarządzanie),
 • [CSIA006] Strategiczne zarządzanie percepcją,
 • [CSIA007] Systemy Wczesnego Ostrzegania.
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Ekspercki kurs menedżerski umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny organizowania w firmie oraz zarządzania strukturami i zadaniami CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIE jest posiadanie trzech Certyfikatów:

 • CSIF,
 • CSIR,
 • CSIA.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po ukończeniu sześciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIE001] Tworzenie struktur i zespołów CSI,
 • [CSIE002] Zarządzanie strategiczne i rozwój strategii korporacyjnych,
 • [CSIE003] Planowanie: strategiczne, taktyczne, operacyjne,
 • [CSIE004] Zarządzanie kryzysowe: zapewnienie ciągłości działań i minimalizacja strat.
 • [CSIE005] Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych i tworzenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom,
 • [CSIE006] Zarządzanie wizerunkiem (ochrona i analiza).
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIE?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

 

UWAGA:

Każdy pojedynczy moduł wchodzący w zakres powyższych, certyfikowanych ścieżek szkoleniowych, stanowi jednocześnie odrębny kurs dla zainteresowanych!

 

CHCESZ ZBUDOWAĆ SYSTEM CSI W SWOJEJ FIRMIE?

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY ROZWIJANIU 
UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALISTY CSI?

ZOBACZ TUTAJ

 

Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.