Certyfikacja

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro
Jan Paweł II

Rozwojowa, certyfikacyjna ścieżka szkoleniowa CSI tworzy System Rozwoju Umiejętności CSI składający się z kursu podstawowego, dwóch specjalizacji oraz poziomu eksperckiego (menedżerskiego).

 • kurs podstawowy:
  • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIF [Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • specjalizacje:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIR [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIA [Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
 • poziom ekspercki (menedżerski):
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIE [Certified Corporate Security Intelligence Expert].

Certyfikacja CSI

Jednocześnie System Rozwoju Umiejętności CSI skonstruowany jest w taki sposób, że rozwija zarówno kompetencje organizacyjne, jak i indywidualne:

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Certyfikacja - Fundamentals CTHC

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Kurs podstawowy umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Jest to przede wszystkim pierwszy krok na drodze do zdobycia wybranej specjalizacji CSI.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu sześciu modułów poziomu podstawowego:

 • [CSIF001] Zagadnienia wstępne CSI
 • [CSIF002] Umiejętności osobiste
 • [CSIF003] Pozyskiwanie danych wywiadowczych
 • [CSIF004] Podstawy analityki
 • [CSIF005] Prowadzenie spraw
 • [CSIF006] Podstawy kontrwywiadu gospodarczego
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIF?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Researcher CTHC

Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny pozyskiwania informacji, kontrwywiadowczego zabezpieczenia firmy oraz likwidowania negatywnych skutków nadużyć.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIR jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIR001] Prowadzenie rozmów
 • [CSIR002] Praktyczna psychologia społeczna
 • [CSIR003] Wykrywanie nadużyć
 • [CSIR004] Przeciwdziałanie inwigilacji
 • [CSIR005] Bezpieczeństwo pracownika
 • [CSIR006] Analiza danych wywiadowczych
 • [CSIR007] Ochrona tajemnic firmy
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIR?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Analyst CTHC

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny analizy danych i informacji.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIA jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIA001] Analizy operacyjne
 • [CSIA002] Analizy taktyczne
 • [CSIA003] Analizy strategiczne
 • [CSIA004] Rozumienie sprawozdawczości finansowej
 • [CSIA005] Ryzyko biznesowe
 • [CSIA006] Strategiczne zarządzanie percepcją
 • [CSIA007] System Wczesnego Ostrzegania
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Expert CTHC

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Ekspercki kurs menedżerski umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny organizowania w firmie oraz zarządzania strukturami i zadaniami CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIE jest:

 • ukończenie Strategicznego Programu Mentoringowego

ALBO

 • wcześniejsze uzyskanie trzech Certyfikatów:
  • CSIF,
  • CSIR,
  • CSIA.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po ukończeniu sześciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIE001] Zarządzanie CSI
 • [CSIE002] Zarządzanie strategiczne
 • [CSIE003] Planowanie oraz biznesowe gry wojenne
 • [CSIE004] Ryzyko, kryzys i ciągłość działania
 • [CSIE005] Zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • [CSIE006] Zarządzanie wizerunkiem
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIE?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

 

UWAGA:

Każdy pojedynczy moduł wchodzący w zakres powyższych, certyfikowanych ścieżek szkoleniowych, stanowi jednocześnie odrębny kurs!

CSI - Certyfikacja - wykaz kursów

CHCESZ ZBUDOWAĆ SYSTEM CSI W SWOJEJ FIRMIE?

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY ROZWIJANIU 
UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALISTY CSI?

ZOBACZ TUTAJ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

O PROJEKCIE CERTYFIKACJI CSI

Certyfikacja CSI to mój własny, autorski i całościowy projekt funkcjonujący w formie eKursów (online).

Misja

Misją certyfikacji CSI jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych wchodzących w zakres CSI u wszystkich pracowników branżowych i poprzez to zwiększenie konkurencyjności biznesu XXI wieku.

Do kogo skierowany jest projekt certyfikacji?

Do osób chcących indywidualnie zdobyć wiedzę i umiejętności wchodzące w zakres Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI, w trakcie otwartych eKursów, realizowanych przeze mnie.

Jak można zdobywać wiedzę obecnie?

Obecnie pracuję w formie indywidualnej (w ramach konkretnego Programu Mentoringowego). W niedalekiej przyszłości będą to szkolenia zamknięte online (grupa zebrana w wyniku indywidualnej rejestracji), zaś praca w ramach wybranego Programu Mentoringowego dostępna będzie dla wybranych osób.

Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz do mnie e-maila w tej sprawie:

 • za pośrednictwem FORMULARZA
 • lub bezpośrednio na adres:
csi.szkolenia@gmail.com

Czas trwania eKursów

Orientacyjny planowany czas eKursów (tj. czas minimalny, jaki kursant musi poświęcić):

 • CCSIF – 26 godzin,
 • CCSIR – 30 godzin,
 • CCSIA – 30 godzin,
 • CCSIE – 26 godzin.

Cały czas pracuję nad skróceniem czasu poszczególnych modułów. 

Jednostka certyfikująca

Wdrożenie certyfikacji powinno wiązać się z utworzeniem celowej struktury certyfikującej (która potwierdzałaby również posiadanie Certyfikatów) – Jednostki Certyfikującej [JC].

Jednakże z uwagi na autorski charakter kursów certyfikowanych bardzo poważnie rozważam indywidualne certyfikowanie każdego Kursanta bezpośrednio przeze mnie, a nie JC.

Poza certyfikatami wystawiam również zaświadczenia i dyplomy:

 1. Zaświadczenie:
  • dotyczy uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu lub warsztacie,
  • potwierdza jedynie fakt uczestniczenia w szkoleniu lub warsztacie,
  • nie jest potwierdzeniem faktycznego posiadania określonego zestawu umiejętności lub wiedzy.
 2. Dyplom:
  • otrzymuje się po zakończeniu konkretnego szkolenia lub warsztatu oraz spełnienia określonych wymogów (test, egzamin lub inne),
  • potwierdza posiadanie określonego zestawu umiejętności lub wiedzy.
 3. Certyfikat:
  • otrzymuje się po zakończeniu konkretnej ścieżki certyfikacyjnej i spełnieniu określonych wymogów (testy cząstkowe i egzamin końcowy*),
  • potwierdza posiadanie określonego zestawu umiejętności lub wiedzy.*
 4. Zaświadczeniadyplomy w formie elektronicznej (PDF) lub papierowej (szkolenia stacjonarne) wystawiane są w języku polskim.
 5. Standardowy certyfikat wystawiany jest w formie elektronicznej (PDF). Możliwe będzie uzyskanie eleganckiej wersji papierowej. Certyfikat wystawiany jest w języku polskim.
 6. Na Certyfikacie (lub jako dodatkowy dokument) wydrukowany może być hasłowy (skrótowy) zakres tematyczny szkolenia, którego przedmiotem jest certyfikat.

* Nie wykluczam, iż właściwym byłoby dodanie dodatkowego wymogu: zaliczenie warsztatów (ew. eWarsztatów). 

Uwagi dodatkowe

 • Zaświadczenia, dyplomy i certyfikaty CSI nie mają mocy dokumentu państwowego ani nie dają żadnych formalnych uprawnień opisanych przepisami.

Wyjaśnienie: Powód jest prozaiczny – biznes jest znacznie bardziej żywotny od przepisów prawa i teoretycznie nie istnieje coś takiego jak branża CSI i nie istnieje (przynajmniej na chwilę obecną) żaden taki zawód, jak: wywiadowca CSI, analityk CSI czy też ekspert CSI. Istnieje za to szereg zawodów szczegółowych, które wykonywane są w ramach realnie istniejącej branży CSI.

 • Nie planuję przeprowadzania żadnych kursów dających możliwość wydawania świadectw MEN.

Po prostu szkoda mi na to mojego czasu.

Wyjaśnienie: Przekazuję wiedzę i umiejętności w formie, jaka nie jest na razie dostępna (ani w Polsce, ani też na świecie) w ramach jednego cyklu szkoleń certyfikowanych (należy zdobyć kilka bardzo drogich i równie czasochłonnych certyfikatów). Dlatego uważam, że szkoda tracić czas na przekazywanie wiedzy “ministerialnej” (przykład: kurs detektywa daje świadectwo MEN oraz możliwość ubiegania się o licencję, lecz nie daje ani wiedzy, ani też umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania swoich zadań zawodowych). Nie wykluczam jednak podjęcia starań w przyszłości o uzyskanie wpisu np. do państwowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (nie jest to jednak kwestia istotna na tym etapie projektu).

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.