| Certyfikacja |

CSI Training - Logo krótkie

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro
Jan Paweł II

Oferowane kursy online składają się na rozwojowe, certyfikacyjne ścieżki szkoleniowe CSI:

 • szkolenie podstawowe:
  • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSI[Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • specjalizacje:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu researchera CSIR [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu analityka CSI[Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu bezpiecznika CSI[Certified Corporate Security Intelligence Expert]
  • Strateg Biznesowy – uzyskanie Certyfikatu stratega CB[Certified Business Strategist].
CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Certyfikacja - Fundamentals CTHC

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Szkolenie podstawowe online, umożliwiające zdobycie wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Wymagany zasób wiedzy jest zerowy!

Szkolenie prowadzone jest bowiem na drodze: „od zera do bohatera„, czyli od poziomu „zero” do zrozumienia podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence). Jednocześnie jest to pierwszy krok na drodze do zdobycia wybranej specjalizacji CSI. I to krok wymagany, gdyż na poziomach zaawansowanych (czyli od poziomu podstawowego do osiągnięcia poziomu zaawansowanego) znajomość wszystkich omawianych zagadnień jest niezbędna!

Sugerowany czas trwania: 4 tygodnie.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu jednego tylko kursu, obejmującego wprowadzenie do:

 • strategii rozwoju zawodowego CSI,
 • wywiadu w biznesie,
 • analityki wywiadowczej,
 • bezpieczeństwa biznesu,
 • zarządzania strategicznego,
 • Systemu Wczesnego Ostrzegania.
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIF?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Researcher CTHC

Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny pozyskiwania, ochrony i wykorzystania informacji biznesowych oraz kontrwywiadowczego zabezpieczenia firmy.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • Wywiad w Biznesie
 • Rozmowy w Biznesie
 • Pozyskiwanie Danych
 • Prowadzenie Spraw
 • Wywiadowcze Badanie Rynku
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIR?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Analyst CTHC

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny analizy danych, tworzenia i dystrybuowania w firmie informacji oraz konstruowania i obsługi SWO.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • Analiza Wywiadowcza
 • Analiza Konkurencyjna
 • Analiza Strategiczna
 • Analiza Finansowa
 • Zarządzanie Percepcją
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

CSI - Certyfikacja - Expert CTHC

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy „bezpiecznickiej” z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego w firmie oraz kontrwywiadu gospodarczego.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • Bezpieczeństwo Biznesu i Ochrona Tajemnic
 • Audyt Śledczy i Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć
 • Obserwacja i Kontrinwigilacja TSCM
 • Ryzyko – Kryzys – Ciągłość Działania
 • Wywiadowcze Centrum Doskonalenia
CHCESZ ZDOBYĆ CCSIE?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

Certified Business Strategist

Strateg Biznesowy
[Certyfikat CBS]

Usystematyzowane szkolenie specjalistyczne online, umożliwiające zdobycie wiedzy z dziedziny zarządzania strategicznego CSI.

Sugerowany czas trwania: 5 tygodni.

Certyfikat CBS uzyskuje się po uzyskaniu Certyfikatu CSIF oraz ukończeniu pięciu modułów specjalistycznych:

 • Planowanie Strategiczne
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Komunikacja Strategiczna
 • Zarządzanie Wizerunkiem
 • Biznesowa Gra Wojenna
CHCESZ ZDOBYĆ CSB?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ 

 

CSI - certyfikacja z CBS - poziomy

O PROJEKCIE CERTYFIKACJI CSI

Certyfikacja CSI to mój autorski, całościowy projekt funkcjonujący w formie szkoleń online.

MISJA

Zwiększenie konkurencyjności i bezpieczeństwa biznesu poprzez podniesienie indywidualnego i organizacyjnego poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) w zakresie: wywiadu w biznesie, inteligencji analitycznej, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania strategicznego.

DLA KOGO?

Dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności wchodzące w zakres Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI. W szczególności zaś: studentów (ale i i profesorów uczelni wyższych), przedstawicieli handlowych, detektywów, researcherów i analityków (danych, biznesowych, informacji, rynkowych, statystycznych, finansowych, ekonomicznych), pracowników administracyjnych, strategów oraz konsultantów i specjalistów (m.in. d/s rozwoju przedsiębiorstwa, czy technologii i marketingu oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji, czyli tzw. bezpieczników), a także dziennikarzy, prawników, rekruterów i właścicieli biznesów, jak również menadżerów i kierowników (zarówno liniowych, jak i szczebla taktycznego), dyrektorów wykonawczych i operacyjnych oraz przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i organów nadzorczych (top management). Przede wszystkim zaś wszystkich zainteresowanych tematyką. Po prostu.

JAK PRZEBIEGA CERTYFIKACJA?

 1. Obligatoryjne ukończenie szkolenia podstawowego CCSIF: Podstawy CSI.
 2. Ukończenie poszczególnych modułów szkoleń na wybranej przez siebie ścieżce szkoleniowej (CCSIR, CCSIA, CCSIE, CBS).
 3. Zaliczenie testu końcowego szkolenia certyfikowanego.
 4. Odebranie Certyfikatu.

JAK PRZEBIEGA CERTYFIKACJA OBECNIE?

Zakończyłem pracę w formie indywidualnej i przechodzę na kursy online dla wszystkich chętnych, które udostępnię na specjalnej platformie szkoleniowej.

Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz do mnie e-maila w tej sprawie:

 • za pośrednictwem FORMULARZA
 • lub bezpośrednio na adres:
kontakt@szpiegul.pl

UWAGI DODATKOWE

 • Certyfikaty CSI nie mają mocy dokumentu państwowego ani nie dają żadnych formalnych uprawnień opisanych przepisami.

Wyjaśnienie: Powód jest prozaiczny – biznes jest znacznie bardziej żywotny od przepisów prawa i teoretycznie nie istnieje coś takiego jak branża CSI i nie istnieje (przynajmniej na chwilę obecną) żaden taki oficjalny zawód, jak: wywiadowca CSI, analityk CSI czy też ekspert (bezpiecznik) CSI. Istnieje za to szereg zawodów szczegółowych, które wykonywane są w ramach realnie istniejącej branży CSI.

 • Nie planuję przeprowadzania żadnych kursów dających możliwość wydawania świadectw MEN.

Po prostu szkoda mi na to mojego czasu.

Wyjaśnienie: Przekazuję wiedzę i umiejętności w formie, jaka nie jest na razie dostępna (ani w Polsce, ani też na świecie) w ramach jednego cyklu szkoleń certyfikowanych (należy zdobyć kilka bardzo drogich i równie czasochłonnych certyfikatów). Dlatego uważam, że szkoda tracić czas na przekazywanie wiedzy „ministerialnej” (przykład: kurs detektywa daje świadectwo MEN oraz możliwość ubiegania się o licencję, lecz nie daje ani wiedzy, ani też umiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania swoich zadań zawodowych). Nie wykluczam jednak podjęcia starań w przyszłości o uzyskanie wpisu np. do państwowego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (nie jest to jednak kwestia istotna na tym etapie projektu).

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener biznesowy CSI

Możliwość komentowania została wyłączona.