Kursy

Wszystko jest możliwe.
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu
Dan Brown

Aktualnie oferuję kursy: 

 • [CSI6PM] Szósta rano (znany jako “Szóstka) ⇒ praktyczne szkolenie ratunkowe o tym co robić gdy zapukają do Twoich drzwi
 • [CSIYBC] Sekretny biznes (znany jako “Syna” – od: Synergia)  synergia biznesu i operacji wywiadowczych
 • [CSICDE] Da się zrobić! (znany jako “Ino” – od: Innowacyjność) ⇒ kreatywne rozwiązywanie problemów

Ponadto każdy moduł wchodzący w zakres certyfikacyjnej (szkoleniowej) ścieżki rozwojowej Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (składającej się z kursu podstawowego CCSIF, dwóch specjalizacji CCSIR CCSIA oraz poziomu eksperckiego CCSIE czyli menedżerskiego), stanowi jednocześnie odrębny kurs dla zainteresowanych!

CSI - Certyfikacja - wykaz kursów


Jedną ze stosowanych przeze mnie metod szkoleniowych (w zakresie umiejętności interpersonalnych) jest Gra “MAFIA” (i jej pochodne). Stanowi ona podstawę dla większości prowadzonych przeze mnie szkoleń związanych z przeprowadzaniem (i przygotowywaniem się do) rozmów (biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających) i negocjacji oraz legendowania działań w terenie. To poligon doświadczalny dla Uczestników do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na tych szkoleniach.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Mafia - Gra - Szpiegul

⇑ ⇑ ⇑ To zupełnie nowy Projekt Online! ⇑ ⇑ ⇑ 
Zajrzyj tutaj!

Kurs Szósta rano Szóstka CSI CTHC

#CSI szósta rano kurs

Jest to praktyczne szkolenie ratunkowe skierowane do osób, które chcą wiedzieć co zrobić gdy o szóstej rano załomocą do drzwi i jak bronić się przed samowolą służb (jeśli mamy z nią do czynienia).

Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny i teoretyczny oraz jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem.

W ramach tego szkolenia omawiam cztery główne typy działań służb wobec obywateli:

 • operacyjno-rozpoznawcze,
 • śledczo-procesowe (śledztwa własne, czynności na zlecenie prokuratury, podsłuchy procesowe i inne działania nadzorowane),
 • administracyjno-kontrolne (informacje niejawne – certyfikaty, uzgadnianie planów ochrony – załączniki AT, inne działania kontrolne karno-skarbowe),
 • tzw. „nielegalne” (czynności legalne, które wskutek różnych wad prawnych okazały się nielegalne oraz czynności wydające się być sprzecznymi z obowiązującym porządkiem prawnym, lecz nie będące przestępstwami, jak również czynności mogące wypełniać ustawowe znamiona przestępstwa).

Ponadto omawiam praktyczne aspekty praw i obowiązków: świadka, podejrzanego i osoby przybranej do czynności procesowych. A przede wszystkim niszczę mity o wszechmocy służb ?

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Kurs Sekretny biznes Syna CSI CTHC

#CSI sekretny biznes kurs

Szkolenie, którego celem jest uzyskanie synergii działalności biznesowej i operacji wywiadowczych. Wszystko dzięki lekcjom wyniesionym wprost ze świata służb specjalnych do wykorzystania w biznesie (i chodzi tu o rzeczywiste zadania, a nie o filmowe wersje pracy szpiegowskiej):

 • najlepsze praktyki wspierające dobór i utrzymanie pracowników,
 • właściwe cechy pracownika,
 • twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • myślenie wynikowe (wyniki ukierunkowane na misję),
 • uczenie się na błędach i przez doświadczenie,
 • budowanie zaufania wewnętrznego i zewnętrznego,
 • niezależne myślenie i gra zespołowa,
 • budowanie zaangażowanej kadry,
 • wspieranie zaangażowania pracowników,
 • ciągłe szkolenie,
 • cykl wywiadowczy,
 • perswazja i socjotechnika.

I jak to wszystko wykorzystać w biznesie dla podniesienia efektywności.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Kurs Da się zrobić Ino Kreatywność Innowacyjność CSI CTHC

#CSI da się zrobić kurs

Celem szkolenia jest inspirowanie kreatywnych zachowań w życiu i pracy.

Zapoznanie z metodami procesu kreatywnego pozwoli rozwijać zdolności twórcze, zgodnie z własną osobowością, preferencjami i potrzebami (osobistymi i zawodowymi), zwiększając tym samym efektywność działań, a w rezultacie i wartość każdego człowieka.

Dzięki stosowaniu poszczególnych technik dokonuje się przerwanie rutyny skutkujące wyprzedzaniem (często schematycznej) konkurencji poprzez różnorodne pomysły na wyróżnienie się (np. na rynku), czy też tworzenie przykuwających uwagę kampanii, a co za tym idzie – na zwiększenie dochodów. Przede wszystkim jednak na zwiększenie efektywności i osobistej skuteczności.

Nastąpi bowiem koniec z wszelkimi „niemożliwościami” i innymi tego typu bolączkami, na rzecz rozwiązania każdego problemu. Po tym szkoleniu Da się zrobić wszystko. Raz szybciej, a innym razem lepiej. I to na wiele sposobów! Niektóre nawet będą trafne ?

Pewne jest, że poznanie i zastosowanie technik kreatywnego rozwiązywania problemów już na zawsze zachęci do poszukiwania nowych pomysłów w każdym obszarze funkcjonowania człowieka: zarówno osobistym, jak i zawodowym (i to nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale w sposobach funkcjonowania całej firmy).

Po szkoleniu każdy odnajdzie swoje własne, unikalne i zgodne ze sobą samym drogi do kreatywności oraz wykształci się potrzeba do bycia kreatywnym wraz z postawą nastawioną na poszukiwanie twórczego rozwiązywania problemów.

Od tej pory wszystko Da się zrobić!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.