| Kursy |

CSI Training - Logo krótkie

Wszystko jest możliwe.
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu
Dan Brown

 

 • ZAWODOWE (jednomodułowe):
  • Wywiad w Biznesie
   • zastosowanie wywiadu gospodarczego, konkurencyjnego i biznesowego
  • Rozmowy w Biznesie
   • przygotowanie i prowadzenie oraz wywiadowcze profilowanie osób i techniki wpływu
  • Pozyskiwanie Danych
   • techniki pozyskiwania danych wywiadowczych
  • Prowadzenie Spraw
   • tworzenie procedur, raportowanie, monitoring i taktyki prowadzenia spraw oraz wykorzystanie analizy aktorów
  • Wywiadowcze Centrum Doskonalenia
   • projektowanie, tworzenie i zarządzanie CSI w firmie
  • Wywiadowcze Badanie Rynku
   • pozyskiwanie danych i wywiadowcza analiza rynku: kontrahentów i konkurentów
  • Analiza Wywiadowcza
   • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu operacyjnego
  • Analiza Konkurencyjna
   • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu taktycznego
  • Analiza Strategiczna
   • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu strategicznego
  • Analiza Finansowa
   • praktyczna analiza ekonomiczno-finansowa firmy
  • Zarządzanie Percepcją
   • walka informacyjna w biznesie, czyli pozycjonowanie biznesu w ludzkich umysłach
  • Bezpieczeństwo Biznesu i Ochrona Tajemnic
   • bezpieczeństwo zasobów ludzkich i materialnych firmy oraz prawna ochrona danych biznesowych i własności intelektualnej
  • Cyberbezpieczeństwo
   • w ujęciu prawnym i organizacyjnym
  • Audyt Śledczy i Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć
   • wykrywanie nieprawidłowości finansowych i gospodarczych w firmie
  • Obserwacja i Kontrinwigilacja TSCM
   • przygotowanie i prowadzenie obserwacji oraz kontrobserwacja i wykrywanie tzw. techniki operacyjnej
  • Ryzyko – Kryzys – Ciągłość Działania
   • zarządzanie ryzykiem i reagowanie kryzysowe oraz zapewnienie ciągłości działania
  • Planowanie Strategiczne
   • planowanie oraz prognozowanie strategiczne
  • Zarządzanie Strategiczne
   • zarządzanie strategiczne w firmie oraz poprawa konkurencyjności poprzez zarządzanie wiedzą
  • Komunikacja Strategiczna
   • tworzenie polityk w zakresie spójnych działań informacyjnych oraz wykorzystanie targów i innych wydarzeń
  • Zarządzanie Wizerunkiem
   • analiza wizerunku i zarządzanie nim
  • Biznesowa Gra Wojenna
   • War Room: tworzenie symulacji sytuacji konkurencyjnych jako źródło inspiracji oraz metoda rozwiązywania problemów strategicznych, taktycznych i operacyjnych

 

 • PRAKTYCZNE (tematyczne):
  • Sekretny SID
   • synergia życia, biznesu i operacji wywiadowczych, czyli Self-Intelligence Development – co tłumaczę jako Samorozwój Indywidualnego Potencjału Wywiadowczego
  • Szósta Rano
   • co robić gdy jest już za późno i pukają do drzwi o szóstej rano
  • Da Się Zrobić!
   • kreatywne rozwiązywanie problemów

 

Szkolenie wielomodułowe to takie jednolite szkolenie, które składa się z kilku szkoleń jednomodułowych.

Szkolenie jednomodułowe to pojedynczy kurs, skonstruowany z kilku sekcji, na które składają się konkretne lekcje.

Szkolenie tematyczne to szkolenie składające się z konkretnych lekcji.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - Kursy Szkolenia Warsztaty

Trener biznesowy CSI

Możliwość komentowania została wyłączona.