| Kursy |

CSI Training - Logo krótkie

Wszystko jest możliwe.
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu
Dan Brown

KURS CAŁOŚCIOWY (wielomodułowy):

SPECJALISTYCZNE ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE (wielomodułowe):

ZAWODOWE (jednomodułowe):

 • Wywiad w Biznesie
  • zastosowanie konkurencyjnej koncepcji wywiadu w firmie (wywiad: gospodarczy, konkurencyjny i biznesowy) 
 • Rozmowy w Biznesie
  • przygotowanie i prowadzenie oraz wywiadowcze profilowanie osób i techniki wpływu
 • Pozyskiwanie Danych
  • techniki pozyskiwania danych wywiadowczych
 • Prowadzenie Spraw
  • tworzenie procedur, raportowanie, monitoring i taktyki prowadzenia spraw oraz wykorzystanie analizy aktorów
 • Organizacja i zarządzanie CSI w firmie
  • projektowanie, tworzenie i zarządzanie CSI w firmie
 • Wywiad w Marketingu
  • zastosowanie marketingowej koncepcji wywiadu w firmie (marketingowe ustalenia wywiadowcze, wywiad: marketingowy i rynkowy)
 • Ustrukturyzowane techniki analityczne
  • kreatywność w analityce: błędy poznawcze, myślenie krytyczne i techniki analizowania danych
 • Strategiczna Karta Wyników
  • zarządzanie strategiczne przy wykorzystaniu SKW oraz tworzenie i strategiczne wykorzystanie KPI (Kluczowych Wskaźników Efektywności)
 • Analiza wywiadowcza
  • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu operacyjnego
 • Analiza konkurencyjna
  • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu taktycznego
 • Analiza strategiczna
  • wywiadowcza inteligencja analityczna w biznesie poziomu strategicznego
 • Analiza ekonomiczno – finansowa
  • praktyczna analiza finansowa oraz techniczno-ekonomiczna firmy
 • Strategiczne zarządzanie percepcją w biznesie
  • walka informacyjna w biznesie, czyli pozycjonowanie biznesu w ludzkich umysłach
 • Bezpieczeństwo biznesu i ochrona tajemnic firmy
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich i materialnych firmy oraz prawna ochrona danych biznesowych i własności intelektualnej
 • Cyberbezpieczeństwo
  • w ujęciu prawnym i organizacyjnym
 • Dochodzenia w firmie i zarządzanie ryzykiem nadużyć
  • wykrywanie nieprawidłowości finansowych i gospodarczych w firmie oraz system sygnalistyczny
 • Detektywistyka biznesowa i kontrinwigilacja TSCM
  • przygotowanie i prowadzenie obserwacji oraz kontrobserwacja i wykrywanie tzw. techniki operacyjnej
 • Ryzyko – Kryzys – Ciągłość działania
  • zarządzanie ryzykiem i reagowaniem kryzysowym oraz zapewnienie ciągłości działania
 • Planowanie strategiczne
  • planowanie oraz prognozowanie strategiczne
 • Zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie strategiczne w firmie oraz poprawa konkurencyjności poprzez zarządzanie wiedzą
 • Komunikacja strategiczna
  • polityki w zakresie spójnych działań informacyjnych oraz wykorzystanie targów i innych wydarzeń
 • Ochrona marki
  • analiza marki i wizerunku, zarządzanie nimi oraz program ochrony marki
 • Biznesowa Gra Wojenna
  • tworzenie symulacji sytuacji konkurencyjnych jako źródło inspiracji oraz metoda rozwiązywania problemów strategicznych, taktycznych i operacyjnych

INDYWIDUALNE (tematyczne):

 • Sekretny SID
  • synergia życia, biznesu i operacji wywiadowczych, czyli Self-Intelligence Development – co tłumaczę jako Samorozwój Indywidualnego Potencjału Wywiadowczego
 • Szósta Rano
  • co robić gdy jest już za późno i pukają do drzwi o szóstej rano
 • Da Się Zrobić!
  • kreatywne rozwiązywanie problemów
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ


Możliwość komentowania została wyłączona.