Narzędzia

Przyszłość jest czymś, co się buduje
Antoine de Saint-Exupery

W ramach realizowanych Programów Mentoringowych: Strategicznego oraz Specjalistycznego (oraz na bazie  prowadzonych SzkoleńKursów), pomagam opanować osiemnaście Narzędzi Biznesowych CSI & CTHC, dzięki którym całkowicie zmienia się realna pozycja konkurencyjna firmy:

 • siedem wydajnych Narzędzi Biznesowych CSI,
 • dziesięć skutecznych Biznesowych Systemów Bezpieczeństwa,
 • jedno konfiguracyjne Narzędzie Biznesowe CTHC.

#CSI biznesowe narzędzia csi

W ramach Mentoringowego Programu Strategicznego:

 • System Wczesnego Ostrzegania
 • Wywiadowcza Charakterystyka Biznesu
 • Wywiadowcze Centrum Doskonałości
 • Planowanie Scenariuszowe
 • Biznesowa Gra Wojenna

W ramach Mentoringowego Programu Specjalistycznego:

CHCESZ SKORZYSTAĆ 
Z NARZĘDZIA CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

#CSI biznesowe systemy bezpieczeństwa

W ramach Mentoringowego Programu Strategicznego:

 • Osłona Kontrwywiadowcza Biznesu
 • Przeciwdziałanie Nadużyciom i Korupcji
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
 • Ochrona Lojalności Pracowników
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Zarządzanie Ciągłością Działania
 • Zarządzanie Zgodnością (Compliance)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Reagowanie Kryzysowe
 • Program Ochrony Marki
CHCESZ ZASTOSOWAĆ KONKRETNY 
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

#CSI biznesowe narzędzia cthc

W ramach Mentoringowego Programu Strategicznego:

Konfigurator  Charakterologiczny Zespołu (przy budowie i doskonaleniu zespołu oraz organizacji)

 • stosowany przy doskonaleniu oraz tworzeniu zespołu i organizacji, w szczególności zaś przy dokładnym określeniu predyspozycji na zajmowanym lub planowanym stanowisku,
 • zapewnia wiarygodną i rzeczywistą symulację wpływu charakteru na funkcję (rolę) pełnioną przez daną osobę w organizacji (zespole biznesowym lub sportowym), w celu identyfikacji jej pożądanych zachowań , które należy wzmacniać oraz niepożądanych, które należy minimalizować lub eliminować,
 • na tej podstawie buduje się:
  • skuteczną strukturę organizacyjną,
  • zindywidualizowaną ścieżkę kariery zawodowej,
  • zindywidualizowany system motywacyjny.
CHCESZ SKORZYSTAĆ 
Z NARZĘDZIA CTHC?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.