Mentoring

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

Program Mentoringowy jest pomocą realizowaną przeze mnie (mentora) dla Klienta (mentee) na zasadzie dobrowolności, po zakończeniu okresu szkoleniowego certyfikacyjnej ścieżki rozwojowej Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Programy: Strategiczny i Specjalistyczny), jak również dla wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem (Program Rozwojowy).

CSI - Programy Mentoringowe CTHC

W moim przypadku każdy Program Mentoringowy jest formą szkolenia indywidualnego (szkolenie Premium).

Mentoring należy do najbardziej skutecznych metod rozwoju przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym stronom: mentee, biznesowi i mentorowi.

Mentee (czyli Klient korzystający ze wsparcia mentoringowego) ma możliwość uzyskania pomocy, wsparcia, doświadczenia i wiedzy w zależności od potrzeb indywidualnych lub biznesowych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

#CSI mentoring jest dla mentee

Gwarantuję, że posiadana przeze mnie 
wiedza i doświadczenie są wystarczające, 
aby sprostać oczekiwaniom mentee.

CSI - zakresy zastosowań CTHC

CSI - Program Strategiczny CTHC

#CSI program strategiczny

By zbudować i doskonalić system CSI w firmie…

 • Mentoring biznesowy (organizacyjny) skupiony na rozwoju wiedzy oraz kompetencji organizacyjnych twardych i indywidualnych miękkich kadry kierowniczej, przygotowujący do przejęcia odpowiedzialności za funkcje strategiczne w obliczu konkretnych wyzwań i przeszkód (kompleksowe podejście do celów rozwojowych i biznesowych oraz budowania systemu CSI w biznesie w oparciu o wspólnie wypracowaną agendę).
  • Program jest skierowany zarówno do osób posiadających CCSIE (lub w trakcie jego zdobywania), jak również do kadry zarządzającej firm zainteresowanych budową systemu CSI.
  • W ramach tego Programu udostępniam piętnaście Narzędzi Biznesowych CSI oraz dwa Narzędzia Biznesowe CTHC.
CHCESZ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

CSI - Program Specjalistyczny CTHC

#CSI program specjalistyczny mentoring

By rozwijać umiejętności Profesjonalisty CSI…

 • Mentoring biznesowy (zawodowy) skupiony na rozwoju wiedzy, stanowiący wsparcie w intensywnym rozwoju indywidualnych kompetencji twardych i miękkich mentee w obliczu konkretnych wyzwań (praca nad określonym obszarem zawodowym oparta o wspólnie wypracowaną agendę modyfikowaną działaniami doraźnymi). 
  • Program jest skierowany przede wszystkim do osób poszukujących własnej ścieżki zawodowej i posiadających CCSIF (oraz wyższe) lub są w trakcie jego (ich) zdobywania.
   • Program nie zastępuje szkoleń certyfikowanych na poziomach wyższych (tzn. CCSIR, CCSIA oraz CCSIE), znacznie jednak zwiększa ich efektywność.
  • W ramach tego Programu udostępniam dwa rozbudowane Narzędzia Biznesowe CSI (Systemy Rozwoju Umiejętności Profesjonalisty CSI: Indywidualnych oraz Organizacyjnych) oraz jedno Rozwiązanie Indywidualne CTHC (Indywidualna Karta Oceny Charakteru).
CHCESZ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Mentoring CTHC CSI

CSI - Program Rozwojowy CTHC

#CSI program rozwojowy mentoring

By uwolnić cały swój potencjał…

 • Mentoring indywidualny (osobowościowy) ukierunkowany na wspieranie mentee w rozumieniu i pełnieniu określonej roli w organizacji, zespole, rodzinie lub związku oraz wspieranie w osiąganiu osobistej dojrzałości i odkryciu potencjału (poprzez działania doraźne i intuicyjne) w oparciu o metodykę CSI & CTHC.
  • Program jest skierowany do osób poszukujących własnej ścieżki życiowej i zawodowej (poznanie siebie, identyfikacja niewykorzystanych zdolności, poprawa osiągnięć, rozwój umiejętności osobistych i społecznych).
  • W ramach tego Programu udostępniam dwa Rozwiązania Indywidualne CSI oraz dwa Rozwiązania Indywidualne CTHC.
CHCESZ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

e-Mentoring

Realizujemy (mentor i mentee) koncepcję mentoringu, w której opieramy się niemal wyłącznie na elektronicznych narzędziach do komunikacji:

 • komunikatory internetowe,
 • platformy spotkań online,
 • wideokonferencje,
 • telefon,
 • e-mail.

W zdecydowanej większości ma on postać e-Mentoringu F2F (face-to-face; twarzą w twarz za pośrednictwem elektronicznego komunikatora).

W zależności od potrzeb, w Projekcie Mentoringowym wykorzystujemy (mentor i mentee) różne formy działania:

 • relacje mentoringowe dla jednej osoby (mentee – mentor),
 • mentoring zespołowy (grupowy i sieciowy),
 • uczenie się poprzez działanie (trening praktyczny bazujący na mentoringu),
 • spotkania projektowe.

Dlaczego e-Mentoring?

Przede wszystkim zapewnia lepszy dostęp ze względu na swoją elastyczność.

Ponadto otwiera możliwość relacji, które przekraczają granice:

 • czasu,
 • geografii,
 • kultury,
 • rasy,
 • płci,
 • wieku,
 • hierarchii.

#CSI mentoring eco

Przeważają również względy ekologiczne: e-Mentoring jest przyjazny dla środowiska (zmniejsza potrzebę podróżowania i zużywania papieru).

POTRZEBUJESZ WSPARCIA MENTORINGOWEGO?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.