Rozwiązania

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn
Arystoteles

W ramach realizowanego Mentoringowego Programu Rozwojowego (oraz na bazie  prowadzonych Kursów), pomagam opanować cztery Rozwiązania Indywidualne CSI & CTHC, które całkowicie odmienią Twoje życie – czego bowiem się nauczysz nie da się później “odnauczyć” 😉 :

  • dwa wydajne Rozwiązania Indywidualne CSI,
  • dwa skuteczne Rozwiązania Indywidualne CTHC.

CSI - ścieżki rozwoju CTHC

#CSI rozwiązania indywidualne csi

Bezpieczeństwo Wywiadowcze

  • jakie umiejętności wywiadowcze zapewnią bezpieczeństwo Twoje i osób Ci najbliższych.

Profiler Socjotechnik

  • jak profilować osobowości oraz prowadzić rozmowy i negocjacje, by osiągać swoje cele.
CHCESZ SKORZYSTAĆ 
Z ROZWIĄZANIA CSI?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Mentoring CTHC CSI

#CSI rozwiązania indywidualne cthc

Indywidualna Karta Oceny Charakteru Osoby

  • zapewnia zrozumienie własnego charakteru oraz wyznacza kierunki zmian zachowań indywidualnej osoby w celu osiągania przez nią wybranych celów życiowych i zawodowych.

Konfigurator Charakterologiczny Związku

  • zapewnia wiarygodną i rzeczywistą symulację wpływu charakteru osoby na pełnioną przez nią rolę w związku (obecnie i w przyszłości), to znaczy: identyfikuje jej prawdopodobne zachowania i interakcje z innymi członkami rodziny, w celu rozwijania pozytywnych (pożądanych) zachowań, które powinny być wzmacniane oraz eliminowania zachowań negatywnych (niepożądanych), dzięki zrozumieniu źródeł konfliktów charakterologicznych (czyli zrozumieniu charakterów osób tworzących obecnie lub w przyszłości rodzinę, związek itd.).
CHCESZ SKORZYSTAĆ 
Z ROZWIĄZANIA CTHC?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

CSI - certyfikacja - poziomy - CTHC

Trener | Mentor
CSI & CTHC

Komentarze są wyłączone.