Szkolenia

Prowadzę szkolenia na podstawie autorskiego programu. Umożliwiają one zdobycie szczególnych kompetencji i praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne wykonywanie stawianych im zadań zawodowych… I to nie tylko w ramach CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

 Oferuję:

 • trzy kursy specjalne:
  • Szósta rano
   • praktyczne szkolenie ratunkowe o tym co robić gdy zapukają do Twoich drzwi
  • Sekretny biznes
   • synergia biznesu i operacji wywiadowczych
  • Da się zrobić!
   • kreatywne rozwiązywanie problemów
 • certyfikacyjną (szkoleniową) ścieżkę rozwojową CSI (Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu)

Uwaga: Każdy moduł wchodzący w zakres certyfikowanych ścieżek szkoleniowych stanowi jednocześnie odrębny kurs dla zainteresowanych!

*****

Kursy specjalne

Szósta rano

Jest to praktyczne szkolenie ratunkowe skierowane do osób, które chcą wiedzieć co zrobić gdy o szóstej rano załomocą do drzwi i jak bronić się przed samowolą służb (jeśli mamy z nią do czynienia).

Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny i teoretyczny oraz jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem.

W ramach tego szkolenia omawiam cztery główne typy działań służb wobec obywateli:

 • operacyjno-rozpoznawcze,
 • śledczo-procesowe (śledztwa własne, czynności na zlecenie prokuratury, podsłuchy procesowe i inne działania nadzorowane),
 • administracyjno-kontrolne (informacje niejawne – certyfikaty, uzgadnianie planów ochrony – załączniki AT, inne działania kontrolne karno-skarbowe),
 • tzw. „nielegalne” (czynności legalne, które wskutek różnych wad prawnych okazały się nielegalne oraz czynności wydające się być sprzecznymi z obowiązującym porządkiem prawnym, lecz nie będące przestępstwami, jak również czynności mogące wypełniać ustawowe znamiona przestępstwa).

Ponadto omawiam praktyczne aspekty praw i obowiązków: świadka, podejrzanego i osoby przybranej do czynności procesowych. A przede wszystkim niszczę mity o wszechmocy służb ?

Sekretny biznes

Szkolenie, którego celem jest uzyskanie synergii działalności biznesowej i operacji wywiadowczych. Wszystko dzięki lekcjom wyniesionym wprost ze świata służb specjalnych do wykorzystania w biznesie (i chodzi tu o rzeczywiste zadania, a nie o filmowe wersje pracy szpiegowskiej):

 • najlepsze praktyki wspierające dobór i utrzymanie pracowników,
 • właściwe cechy pracownika,
 • twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • myślenie wynikowe (wyniki ukierunkowane na misję),
 • uczenie się na błędach i przez doświadczenie,
 • budowanie zaufania wewnętrznego i zewnętrznego,
 • niezależne myślenie i gra zespołowa,
 • budowanie zaangażowanej kadry,
 • wspieranie zaangażowania pracowników,
 • ciągłe szkolenie,
 • cykl wywiadowczy,
 • perswazja i socjotechnika.

I jak to wszystko wykorzystać w biznesie dla podniesienia efektywności.

Da się zrobić!

Celem szkolenia jest inspirowanie kreatywnych zachowań w życiu i pracy.

Zapoznanie z metodami procesu kreatywnego pozwoli rozwijać zdolności twórcze, zgodnie z własną osobowością, preferencjami i potrzebami (osobistymi i zawodowymi), zwiększając tym samym efektywność działań, a w rezultacie i wartość każdego człowieka.

Dzięki stosowaniu poszczególnych technik dokonuje się przerwanie rutyny skutkujące wyprzedzaniem (często schematycznej) konkurencji poprzez różnorodne pomysły na wyróżnienie się (np. na rynku), czy też tworzenie przykuwających uwagę kampanii, a co za tym idzie – na zwiększenie dochodów. Przede wszystkim jednak na zwiększenie efektywności i osobistej skuteczności.

Nastąpi bowiem koniec z wszelkimi „niemożliwościami” i innymi tego typu bolączkami, na rzecz rozwiązania każdego problemu. Po tym szkoleniu Da się zrobić wszystko. Raz szybciej, a innym razem lepiej. I to na wiele sposobów! Niektóre nawet będą trafne ?

Pewne jest, że poznanie i zastosowanie technik kreatywnego rozwiązywania problemów już na zawsze zachęci do poszukiwania nowych pomysłów w każdym obszarze funkcjonowania człowieka: zarówno osobistym, jak i zawodowym (i to nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale w sposobach funkcjonowania całej firmy).

Po szkoleniu każdy odnajdzie swoje własne, unikalne i zgodne ze sobą samym drogi do kreatywności oraz wykształci się potrzeba do bycia kreatywnym wraz z postawą nastawioną na poszukiwanie twórczego rozwiązywania problemów.

Od tej pory wszystko Da się zrobić!

Konsultant | Analityk | Trener CSI | Infobroker | Koordynator prawny

Certyfikacja CSI

Ścieżka szkoleniowa składa się z kursu podstawowego, dwóch specjalizacji oraz poziomu eksperckiego (menedżerskiego).

 • kurs podstawowy:
  • Podstawy CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIF  [Certified Corporate Security Intelligence Fundamentals],
 • specjalizacje:
  • Wywiadowca CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIR  [Certified Corporate Security Intelligence Researcher],
  • Analityk CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIA  [Certified Corporate Security Intelligence Analyst],
 • poziom ekspercki (menedżerski):
  • Ekspert CSI – uzyskanie Certyfikatu CSIE [Certified Corporate Security Intelligence Expert].

Certyfikacja CSI

Podstawy CSI
[Certyfikat CSIF]

Kurs podstawowy umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy podstawowej z dziedziny CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu.

Jest to przede wszystkim pierwszy krok na drodze do zdobycia wybranej specjalizacji CSI.

Certyfikat CSIF uzyskuje się po ukończeniu ośmiu modułów poziomu podstawowego:

 • [CSIF001] Zagadnienia wstępne CSI oraz etyka i prawo w działalności profesjonalisty CSI,
 • [CSIF002] Umiejętności interpersonalne, osobiste oraz strategia rozwoju profesjonalisty CSI,
 • [CSIF003] Bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją,
 • [CSIF004] Podstawy analityki oraz pułapki myślowe i uprzedzenia poznawcze,
 • [CSIF005] Podstawy kontrwywiadu gospodarczego i przeciwdziałanie szpiegostwu korporacyjnemu,
 • [CSIF006] Prowadzenie spraw (dossier, teczki), dokumentowanie i włączanie do systemu (baz danych) oraz raportowanie,
 • [CSIF007] Likwidowanie negatywnych skutków przestępstw gospodarczych (przestępczość finansowa, gospodarcza i zorganizowana oraz pranie pieniędzy),
 • [CSIF008] Źródła wywiadu i techniki pozyskiwania danych wywiadowczych.

 Wywiadowca CSI
[Certyfikat CSIR]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny pozyskiwania informacji, kontrwywiadowczego zabezpieczenia firmy oraz likwidowania negatywnych skutków nadużyć.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIR jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIR uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIR001] Taktyka i technika prowadzenia rozmów oraz przyjmowania wyjaśnień,
 • [CSIR002] Jak czytać ludzi: wywiadowcze profilowanie osobowości oraz praktyczna psychologia społeczna (perswazja, manipulacja, wpływ, socjotechnika, emocje i mowa ciała),
 • [CSIR003] Wykrywanie nadużyć (detektywistyka biznesowa i postępowania sprawdzająco-wyjaśniające),
 • [CSIR004] Prowadzenie i wykrywanie inwigilacji,
 • [CSIR005] Ochrona osobista, podróży oraz organizacji spotkań biznesowych,
 • [CSIR006] Analiza danych wywiadowczych,
 • [CSIR007] Prawne aspekty ochrony firmy i tajemnic przedsiębiorstwa (prawo patentowe, własność intelektualna, znak towarowy i marka).

Analityk CSI
[Certyfikat CSIA]

Kurs specjalistyczny umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny analizy danych i informacji.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIA jest posiadanie Certyfikatu CSIF.

Jest to również kolejny krok na drodze do zdobycia menedżerskiego, eksperckiego Certyfikatu CSIE.

Certyfikat CSIA uzyskuje się po ukończeniu siedmiu modułów specjalistycznych:

 • [CSIA001] Analizy poziomu operacyjnego,
 • [CSIA002] Analizy taktyczne (analiza informacji wywiadowczych),
 • [CSIA003] Analizy strategiczne (otoczenia firmy w ujęciu CSI),
 • [CSIA004] Jak czytać sprawozdania biznesowe,
 • [CSIA005] Ryzyko biznesowe: audyt bezpieczeństwa (ocena i zarządzanie),
 • [CSIA006] Strategiczne zarządzanie percepcją,
 • [CSIA007] Systemy Wczesnego Ostrzegania.

Ekspert CSI
[Certyfikat CSIE]

Ekspercki kurs menedżerski umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny organizowania w firmie oraz zarządzania strukturami i zadaniami CSI, tj. Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu

Warunkiem niezbędnym do uzyskania Certyfikatu CSIE jest posiadanie trzech Certyfikatów:

 • CSIF,
 • CSIR,
 • CSIA.

Certyfikat CSIE uzyskuje się po ukończeniu sześciu modułów specjalistycznych:

 • [CSIE001] Tworzenie struktur i zespołów CSI,
 • [CSIE002] Zarządzanie strategiczne i rozwój strategii korporacyjnych,
 • [CSIE003] Planowanie: strategiczne, taktyczne, operacyjne,
 • [CSIE004] Zarządzanie kryzysowe: zapewnienie ciągłości działań i minimalizacja strat.
 • [CSIE005] Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych i tworzenie Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom,
 • [CSIE006] Zarządzanie wizerunkiem (ochrona i analiza).

Przypominam, iż każdy moduł wchodzący w zakres powyższych, certyfikowanych ścieżek szkoleniowych, stanowi jednocześnie odrębny kurs dla zainteresowanych!

Ścieżka certyfikacyjna CSI

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące szkoleńskontaktuj się ze mną za pośrednictwem e-maila.

Konsultant | Analityk | Trener CSI | Infobroker | Koordynator prawny

 

Komentarze są wyłączone.