Blog i Ja

WITAJ W ŚWIECIE SZPIEGULA!

DO SŁUŻB WSZELAKICH I ORGANÓW ŚCIGANIA:

Na Szpiegul.pl Intelligence Blog nie dochodzi do łamania obowiązującego prawa!

Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych postach pochodzą ze źródeł jawnych, odtajnionych oraz ogólnodostępnych dokumentów (także tzw. normatywów).

Z tego też powodu na zakończenie artykułu wskazuję konkretne (jawne) źródła, z których pochodzą informacje tworzące treść wpisu (jeśli taka potrzeba występuje).

Ponadto nie powołuję się nigdy na żadne wpływy.

W związku z powyższym proszę mnie nie niepokoić i nie wzywać do składania jakichkolwiek wyjaśnień w jakiejkolwiek instytucji.

Witam Cię serdecznie!

Szpiegul.pl - Piotr Herman

Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale czytasz prawdopodobnie pierwszy na świecie lifestylowy 🙂 Blog typu Intelligence !!!

Jeśli wiesz o istnieniu podobnego (bez względu na używany język), poinformuj mnie o tym! 

Intelligence oznacza zarówno inteligencję, jak i informacje wywiadowcze oraz wszelkie sprawy dotyczące służb specjalnych. Czyli tematykę Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Mam nadzieję, że ten Blog będzie ceniony jako najlepsze miejsce w sieci do wyszukiwania informacji o szpiegostwie i walce wywiadów, wczoraj i dziś; i jeszcze jutro… oraz wykorzystaniu umiejętności tajnych oficerów, agentów i instytucji wywiadowczo-kontrwywiadowczych, jak również prywatnych szpiegów, do uzyskiwania przewagi w polityce i w biznesie oraz efektywnego radzenia sobie w życiu.

Przede wszystkim jednak zajmę się wyjaśnianiem tajemnic związanych z wywiadem korporacyjnym, który rozwija się na świecie w ramach koncepcji Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence).

Przy okazji: pracowników struktur organizacyjnych CSI często określam w moich artykułach jako profesjonalistów lub specjalistów CSI (co chyba nie jest niczym dziwnym, nieprawdaż?)… 😉

Zdaję sobie sprawę z wagi tej obietnicy. Wiem jednak, że jeśli ktokolwiek może ją zrealizować, to tą osobą jestem ja.

Bardzo to nieskromne.

Wiem o tym 😉

KIM JESTEM?

- Kim pan jest, panie...?
 - Bond. James Bond - odpowiedział nonszalancko.

Ten dialog znamy chyba wszyscy? 🙂

Ja mam na imię Piotr.

Piotr Herman.

I nigdy nie byłem żadnym Bondem…

… Zresztą nikt nigdy nie był…

Kilku jednak było blisko. Naprawdę blisko.

I o nich na pewno kiedyś przeczytasz na Szpiegul.pl Intelligence Blog. Zanim jednak opowiem Ci szczegółowo o tym, co znajdziesz na Blogu, postaram się (zwięźle) powiedzieć coś o sobie.

Jeśli jesteś zainteresowany moim CV zajrzyj tutaj, a następnie wróć na Bloga.

Uważam, że zainteresowania powiedzą więcej o człowieku niż cokolwiek innego. Dlatego najpierw powiem Ci właśnie o nich.

Moje pasje to:

  • cybernetyka (a konkretnie to: metacybernetyka, socjocybernetyka i  przede wszystkim psychocybernetyka),
  • teoria i praktyka analizy (informacji, a także danych jakościowych i ilościowych),
  • historia, historiozofia oraz nauka porównawcza o cywilizacjach,
  • corporate security intelligence oraz competitive intelligence (wywiad biznesowy), inteligencja analityczna i bezpieczeństwo biznesu,
  • służby specjalne,
  • psychologia społeczna (wpływ, perswazja, manipulacja, socjotechnika),
  • polityka, ideologie oraz geopolityka,
  • literatura i sztuka komiksu,
  • systemy walki realnej (H2H, stick, nóż, broń palna),
  • bushcraft oraz urban survival.

Mam za sobą ponad siedemnaście lat służby w Policji (dwa lata), w Urzędzie Ochrony Państwa (trzy lata) oraz w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dwanaście lat).

Pracowałem jako śledczy, funkcjonariusz operacyjny i analityk. Nadto zabezpieczałem czynności procesowe i realizowałem działania „ochronne(często mniej lub bardziej winnych) osób jako członek nieetatowej, uzbrojonej formacji określanej mianem „grupy realizacyjnej(nie zawsze jednak w czarnym kombinezonie 😉 ). W tym zakresie ukończyłem również kurs instruktorsko-metodyczny.

W 2015 roku będąc „w stopniu” kapitana („wiecznego” zresztą 😉) powiedziałem sobie dość… i odszedłem „do cywila„.

ABW - pamiątka
Pamiątka z ABW

Przez wszystkie lata zajmowałem się bezpośrednim zdobywaniem informacji, ich analizowaniem i  wykorzystaniem.

W tym momencie jestem Ci winien wyjaśnienie pewnej kwestii. Powyższe zdanie napisałem tylko i wyłącznie dla Ciebie. Bardzo chciałbym abyś zrozumiał co robiłem. Mam jednak nadzieję, iż czytając regularnie blog Szpiegul.pl Intelligence Blog, w końcu do mnie napiszesz, że zdanie to powinno brzmieć inaczej. Jak? A choćby i tak:

Zajmowałem się bezpośrednim zdobywaniem danych wywiadowczych i ich analizowaniem w celu uzyskania informacji wywiadowczych, na podstawie których poszerzałem zakres wiedzy wywiadowczej w celu realizacji ustawowych zadań.

Łał! Jakże to brzmi…. Dla mnie będzie to sygnał, że zaczynasz rozumieć o co chodzi i czym zajmowałem się przez siedemnaście lat mojej służby. Zdanie to jednak nie mówi ono jednak nic o tym, jak to robiłem.

Aha…. Byłbym zapomniał… W 2011 roku opublikowałem interesujący (tak przynajmniej uważam) artykuł w  „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Nr 4(3). I napisałem jeszcze jeden artykuł, którego jednak nie wydrukowali 🙂

Wielokrotnie proszono mnie, bym mimo wszystko ujął swoje doświadczenia zawodowe w jakieś resume. Nie jest to łatwe, gdyż prawnie zobowiązany jestem do nieujawniania szczegółów zakresu moich obowiązków oraz wszelkich działań, które podejmowałem w trakcie pełnienia mojej służby.

Nie narażając się na żadne represje prawne mogę wskazać, iż zdobyłem bardzo duże doświadczenie:

  • w pracy:
   • dochodzeniowo-śledczej,
   • operacyjno-rozpoznawczej,
   • analityczno-informacyjnej,
  • m.in. w zakresie:
   • zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
   • zorganizowanej przestępczości kryminalnej,
   • przeciwdziałania:
    • praniu pieniędzy (AML),
    • finansowaniu terroryzmu (CFT),
    • korupcji i nadużyciom,
  • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
  • prowadząc odpowiedniki audytów śledczych dotyczących m.in. przestępstw finansowych, gospodarczych i nadużyć,
  • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz analityków,
  • samodzielnie wykonując złożone działania,
  • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu posiadłem m.in. zrozumienie i znajomość schematów przestępstw, umiejętność identyfikowania ryzyk oraz wykorzystywania danych z wielu źródeł (w tym ogólnodostępnych). 

Przypominam, iż nadal obowiązuje mnie prawna „reguła milczenia” na temat tego wszystkiego, co objęte jest klauzulami tajności, a co jest mi wiadome, w związku z pełnioną przeze mnie w przeszłości służbą.

Czy ta informacja jest dla Ciebie istotna? Cóż, w pewnym sensie jest. Nie będę bowiem mógł korzystać z wiedzy objętej klauzulami tajności aby Ci opowiedzieć o tym, jak służby specjalne pracują; jakiego używają słownictwa; jakich metod, form i środków, itd.

Jednakże głowa do góry! Powyższe zastrzeżenie faktycznie nie ma dla Ciebie większego znaczenia! Opowiem Ci bowiem o służbach specjalnych korzystając jedynie z jawnych źródeł. Zobaczysz, iż w rzeczywistości to, co jawne, bywa znacznie ciekawsze niż to, co ukryto za klauzulami tajności.

Ponownie nieskromnie zaznaczę, że wiem co mówię 🙂

Czym zajmuję się dzisiaj?

Mówiąc krótko: poza blogowaniem i podkastowaniem szkolę Profesjonalistów CSI, czyli:

Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne na przykład dla dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych (chodzi o tzw. dziennikarstwo pod przykryciem).

Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką.

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod szkoleniowych jest Gra „MAFIA” (i jej pochodne). Stanowi ona częstokroć podstawę dla wielu moich szkoleń związanych z przeprowadzaniem (i przygotowywaniem się do) rozmów (biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających) i negocjacji oraz legendowania działań w terenie. Dzięki niej tworzę wraz z Uczestnikami poligon doświadczalny do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na szkoleniach.

Ponadto jestem mocno „rozgrzebanym” pisarzem 😉 Dlaczego? A dlatego, iż mam rozgrzebanych kilka pomysłów literackich i co najmniej dwa, kompletnie różne, cykle powieściowe… A czasu wciąż nie przybywa 😉

Mam ogromną nadzieję, iż blogów typu Intelligence powstanie znacznie więcej. I to prowadzonych zarówno przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych (których jest naprawdę wielu), jak i wszystkie inne osoby interesujące się tematyką państwowych służb specjalnych i prywatnego szpiegostwa. Muszę w tym miejscu wskazać, iż fragmentarycznie sprawy te bywają poruszane na blogach firmowych. Jednakże marzy mi się wysyp blogów typu Intelligence. Dlaczego? Bo jest to po prostu fascynujący świat… i bardzo praktyczny. Dla każdego.

O CZYM JEST TEN BLOG?

Myślę, że najprościej będzie, gdy wyjaśnię Ci strukturę zawartości bloga. Otóż każdy interesujący Cię post najłatwiej będzie Ci odnaleźć na stronie Spis treści. Treści poszczególnych artykułów dotyczą (co najmniej) jednej z siedmiu kategorii głównych, w ramach których odnajdziesz interesującą Cię tematykę:

Szpiegowskie rzemiosło czyli te wszystkie umiejętności i wiedza, które stanowią o rezultatach działań służb specjalnych. Tego co Cię interesuje szukaj w poszczególnych, proponowanych przeze mnie, cyklach artykułów:

SWB: Szpiegostwo W Biznesie, gdzie między innymi:

   • wywiad bezpieczeństwa biznesu (biznesowy, konkurencyjny, gospodarczy),
   • kontrwywiad korporacyjny i przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu,
   • negatywne skutki przestępstw gospodarczych (przestępczość finansowa, gospodarcza i zorganizowana),
   • ryzyko biznesowe (audyt bezpieczeństwa: ocena i zarządzanie),
   • bezpieczeństwo osobiste i korporacji,
   • ochrona antyterrorystyczna w odniesieniu do tzw. planu
    antyterrorystycznego : przeciwdziałanie i niwelowania skutków (tworzenie i audyt procedur w firmach),
   • zarządzanie strategiczne i rozwój strategii korporacyjnych oraz wykorzystanie systemów wczesnego ostrzegania,
   • prawne aspekty ochrony firmy i tajemnic przedsiębiorstwa (prawo patentowe, własność intelektualna, znak towarowy, marka).

ZPS: Zasadnicze Podstawy Szpiegostwa, gdzie między innymi:

   • środki, metody, formy i zasady pracy,
   • planowanie (strategiczne, taktyczne, operacyjne) i podejmowanie decyzji,
   • etyka i prawo w działalności profesjonalisty SCI,
   • umiejętności interpersonalne i osobiste oraz strategia rozwoju profesjonalisty SCI,
   • bezpieczeństwo i zarządzanie informacją,
   • prowadzenie spraw (dossier, teczki), dokumentowanie i włączanie do systemu (baz danych) oraz raportowanie,
   • źródła wywiadu i techniki pozyskiwania danych wywiadowczych,
   • zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych (między innymi: rola Sygnalistów i compliance),
   • zarządzanie kryzysowe (zapewnienie ciągłości działań i minimalizacji strat).

AWN: Analiza W Natarciu, gdzie między innymi:

   • podstawy analityki oraz pułapki myślowe i uprzedzenia poznawcze,
   • analizy poziomu operacyjnego (analiza danych wywiadowczych),
   • analizy taktyczne (analiza informacji wywiadowczych),
   • analizy strategiczne (otoczenie firmy),
   • jak czytać sprawozdania biznesowe.

WIWA: Wojna Informacyjna Wiecznie Atrakcyjna, gdzie między innymi:

   • wojna informacyjna (poziomów: strategicznego i taktycznego) oraz walka informacyjna (poziomu operacyjnego),
   • dezinformacja, propaganda, czarny i biały PR,
   • dezintegracja struktur,
   • strategiczne zarządzanie percepcją,
   • zarządzanie wizerunkiem.

T&T: Technika i Taktyka, gdzie między innymi:

   • budowanie sieci kontaktów,
   • taktyka i technika prowadzenia rozmów oraz przyjmowania wyjaśnień od osób przesłuchiwanych,
   • jak czytać ludzi: wywiadowcze profilowanie osobowości oraz praktyczna psychologia społeczna (perswazja, manipulacja, wpływ, socjotechnika, emocje i mowa ciała),
   • wykrywanie nadużyć gospodarczo-finansowych (detektywistyka biznesowa i postępowania sprawdzająco-wyjaśniające),
   • prowadzenie i wykrywanie inwigilacji,
   • przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
   • ochrona osobista, podróży oraz organizacji spotkań biznesowych,
   • tworzenie struktur i zespołów.

Tajne operacje czyli o służbach specjalnych (państwowych i prywatnych) i przeprowadzonych przez nie akcjach (powody, przebieg, rezultaty) oraz stosowanej technice specjalnej.

Ciekawostki historyczne czyli historia a działania szpiegowskie (jak choćby szpiegowska wojna polsko-krzyżacka, czy też działalność wywiadowcza wojowników Ninja – skrytobójców średniowiecznej Japonii).

Styl życia czyli media wszelakie, książki i filmy (w tym odtajnione i ogólnodostępne dokumenty oraz tzw. normatywy), jak również wszystko, co związane jest ze szpiegowskim życiem: co noszą, czym jeżdżą, co jedzą i piją (np. whisky), jak walczą, czym walczą… jak żyją (przynajmniej bohaterowie książek i filmów). Ponadto o kreatywnym rozwiązywaniu problemów (oraz o rozwijaniu kreatywności); o skutecznym marketingu oraz wykorzystywaniu targów handlowych i eventów biznesowych; przede wszystkim zaś o tym, jak odnieść sukces w wyniku synergii doświadczeń biznesowych oraz wywiadowczych.

Intelligence blog czyli sprawy dotyczące bezpośrednio bloga Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Wstawki i różności czyli wszelkie ciekawostki ze świata służb specjalnych.

Słownik czyli słownictwo i akronimy używane przez służby (precyzja, precyzja i jeszcze raz precyzja).

Treści artykułów uzupełniam o podcasty oraz filmy i audycje video (Vlog).

PO CO TEN BLOG?

Po pierwsze (i przede wszystkim dlatego): sam chciałbym taki blog czytać! Niestety nie było to możliwe, gdyż blog taki nie istniał ani w języku polskim, ani też w języku angielskim (a póki co posługuję się tylko tymi dwoma). Cóż było robić? Musiałem zacząć… 😉

Po drugie: zbyt wiele czasu ucieka podczas szkoleń i warsztatów na tłumaczenie spraw podstawowych!!! Mam ogromną nadzieję, iż ta luka jest likwidowana dzięki artykułom umieszczanym na tym właśnie blogu.

Po trzecie: uważam, że podstawą wszelkich skutecznych działań jest ZAUFANIE; zaufanie do własnych umiejętności i doświadczeń; zaufanie do umiejętności i doświadczenia współpracowników… i do Partnerów 😉 Oraz zaufanie do decyzji podejmowanych przez przełożonych; w końcu – zaufanie do kontrahentów. Z tego też powodu dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z Tobą… a skoro to czytasz, to znaczy, że jesteś zainteresowany tym, co robię 😉 Ty ufasz mi, a ja Tobie…

Po czwarte: potrzebowałem przestrzeni; miejsca, gdzie będę mógł publikować swoje próby literackie… jestem jednak „rozgrzebanym” pisarzem z totalnym brakiem czasu 🙂

I powoli zdaję sobie sprawę z ogromu pracy przede mną i ograniczeń tego bloga… Chodzi mi o to, że niekoniecznie możliwe będzie przekazanie całej wiedzy (potrzebnej profesjonalistom CSI) w formie (mimo wszystko) krótkich artykułów. Dzięki rozmowom z Wami zaczynam rozumieć, że pogłębienie wszystkich tematów, które rozwijam (lub będę rozwijał) w ramach poszczególnych cyklów powinno mieć miejsce w formie kursowej.  I dlatego nie wykluczam możliwości rozpoczęcia pracy nad e-kursami.

Sporo pracy przede mną 😉

CZY TO JEST NIEBEZPIECZNE?

Czy niebezpieczna jest ta wiedza, którą nabędziesz czytając (słuchając bądź oglądając) i analizując poszczególne posty, albo też uczestnicząc w przyszłych szkoleniach, webinariach, warsztatach, treningach itp.? Czy coś Ci grozi w związku ze stosowaniem poszczególnych trików, technik, metod itd.?

Jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, to NIE. Podkreślam jednak, iż to Ty sam podejmujesz wszystkie decyzje na własną odpowiedzialność.

CO TERAZ?

Zostań Czytelnikiem Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Zacznij stosować wiedzę z artykułów w swoim życiu, pracy i biznesie.

Raz jeszcze powtarzam: Ty sam podejmujesz wszystkie decyzje na własną odpowiedzialność.

Jeśli będziesz chciał znać moją opinię na tematy poruszane przeze mnie w postach, proszę zapytaj mnie o to.

Gdy przeczytasz coś co uznasz za wartościowe, napisz mi o tym.

Jestem bowiem zwykłym człowiekiem i (jak każdy) potrzebuję motywacji do dalszej pracy.

Zacznij regularnie czytać artykuły i uczestniczyć w dyskusjach na Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Jeśli chciałbyś wesprzeć Bloga, to możesz to zrobić na Patronite.

Zaglądaj również na „okolice” Bloga:

Zaś jeśli jesteś zainteresowany czym zajmuję się zawodowo, to zajrzyj na moją  stronę biznesową oraz LinkedIn.

W bieżącym śledzeniu nowych postów i ciekawych wydarzeń pomoże Ci subskrypcja Newslettera (także formularz jest na tej stronie). Przy okazji otrzymasz mojego autorskiego e-Booka 😉

Zapisz się!

Przeszpieguj to!

Przebadaj. Prześledź. Przejrzyj.

Zaszpieguj świat i odszpieguj siebie.

Wygraj!

Teraz już sam decydujesz o Sobie.
Spełniaj swoje marzenia!
„.

Serdecznie Cię pozdrawiam,
Piotr