Regulamin

Korzystanie z bloga Szpiegul.pl oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

§1. Definicje.

Administratorem, Właścicielem i Autorem prywatnego bloga Szpiegul.pl jest Piotr Herman. Nie powołał on Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Możesz skontaktować się z nim za pośrednictwem formularza lub pisząc bezpośrednio na adres: kontakt@szpiegul.pl.

Użytkownikiem jest każdy podmiot przebywający na blogu i korzystający z niego.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej jego wersji.

Newsletter to bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych zawierających informacje istotne z punktu widzenia Administratora.

Formularz to takie miejsce na blogu, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, w konkretnie wskazanym (w nim) celu (np. aby wysłać newsletter).

Dane

Podanie danych jest dobrowolne. Niezgoda na ich niepodanie w miejscach zaznaczanych na blogu (np. w formularzu) jako obowiązkowe, wiąże się z brakiem możliwości osiągnięcia przez Użytkownika oczekiwanego wyniku (np. zapisania się na newsletter).

Administrator stosuje zasadę minimum i nie pobiera danych nadmiarowych, których nie musi przetwarzać. Jeśli takie dane zostaną przekazane przez Użytkownika, to wyraża on zgodę na ich zanonimizowanie.

Zbierane i przetwarzane są tylko dane dane podane przez Użytkownika – z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Prawa do treści.

Treści publikowane na blogu nie stanowią porad specjalistycznych i mają charakter jedynie informacyjny. Z tego powodu ryzyko związane z użytkowaniem stron bloga oraz wykorzystaniem jego treści (działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie) w całości ponosi Użytkownik.

Treści publikowane na blogu chronione są prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Autor bloga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości treści bloga bez uprzedzenia Użytkownika.

Posiadanie udostępnionego na blogu egzemplarza tych treści nie stanowi nabycia jakichkolwiek praw do tych treści.

Dalsze rozpowszechnianie treści publikowanych w niniejszym blogu jest dopuszczone za pisemną zgodą Autora oraz w charakterze cytowań na prawach ogólnych, zaopatrzonych w odnośniki do oryginału na tym blogu (tj. linkowania).

Administrator nie odpowiada za treści przekazywane za pośrednictwem linków odsyłających. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§3. Ochrona prywatności.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:

 • zamieszczania komentarzy na blogu (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wysyłania newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia własnych baz danych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badania satysfakcji Użytkownika (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania usługi lub zawartej umowy oraz informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora – a także podmiotów przez niego polecanych – jak również rozpatrzenia reklamacji oraz roszczeń (wszystkie powyższe na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i obrony przed roszczeniami (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO),
 • zarządzania blogiem i stronami Administratora na innych platformach oraz wykonywania analiz danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z bloga, w tym plików cookies, np. cookies Google Analytics (na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykorzystywania plików cookies na blogu (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, w wyniku korzystania przez Administratora z usług zewnętrznych dostawców, m.in.:

 • Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w celu korzystania z usług Google,
 • MailerLite Inc. (548 Market St, PMB 98174 San Francisco, California 94104-5401, Stany Zjednoczone) na potrzeby: wysyłki newslettera, korzystania z systemu mailingowego, tworzenia stron lądowania oraz zbierania leadów,
 • Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia).

Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności powyższych dostawców i otrzymać informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które spełniają wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności o ochronie danych osobowych).

Dane Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora przez cały okres istnienia bloga, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub osiągnięcia celu przetwarzania, w szczególności przez czas realizacji konkretnej usługi lub osiągnięcia celu, czyli prowadzenia komunikacji poprzedzającej zawarcie umowy / wykonanie usługi oraz przez okres realizacji usługi / współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jak również przez każdy inny okres wymagany odrębnym przepisem prawa.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych (na podst. art. 15-21 RODO):

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania),
 • prawo ograniczenia przetwarzania (jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych),
 • prawo do bycia zapomnianym (jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa).

W konkretnej sytuacji faktycznej może się zdarzyć, że powyższe uprawnienia nie będą bezwzględne i mogą nie przysługiwać w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e‑mail: kontakt@szpiegul.pl, wskazując zakres żądań mających na celu realizację jego praw. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

Administrator bloga, w granicach obowiązującego prawa, nie udziela informacji innych niż statystyczne, na temat Użytkownika.

Użytkownik – autor komentarza sam decyduje o danych jakie podaje do wiadomości publicznej.

Użytkownik, który wyraził zgodę na określone działanie, w dowolnym czasie może wycofać ową zgodę. Skutkować to będzie usunięciem adresu e‑mail z listy mailingowej Administratora i nie otrzymywaniem ofert, usług itp.

Dane mogą nie zostać całkowicie usunięte w przypadku, gdy wymaga tego odrębny przepis prawa, w okresie obowiązywania takiego przepisu.

Użytkownik powinien dochować staranności w zabezpieczeniu danych przekazywanych w sieci Internet.

§4. Moderowanie dyskusji.

Administrator udostępnia możliwość zadawania pytań i wpisywania komentarzy pod wybranymi artykułami.

Użytkownik publikuje komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Wpisy Użytkowników w formie komentarzy są moderowane.

Administrator zachowuje prawo do własnej oceny wpisów Użytkowników i usuwa , bez ostrzeżenia i bez wyjaśnień, wszelkie komentarze niezwiązane merytorycznie z treścią artykułu, którego dotyczą, w tym:

 • sprzeczne z obowiązującym prawem,
 • uznawane powszechnie za naganne moralnie,
 • wzywające do nienawiści oraz propagujące przemoc,
 • obrażające Autora bloga, Użytkowników lub inne osoby,
 • ingerujące w życie prywatne osób,
 • zawierające wulgaryzmy,
 • pozbawione jakiejkolwiek logicznej treści.

§5. Polityka plików cookies.

Cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z niniejszego blogu.

Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Pliki cookies mogą też stosować współpracujący z blogiem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku wybrania opcji ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia korzystanie z niniejszego blogu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.

Korzystanie z niniejszego blogu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

Przeglądając blog Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera (na którym przechowywany jest blog) oraz zapisywaniem i przechowywaniem każdego zapytania w logach tego serwera – co służy administrowaniu blogiem. Treść zapytań nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6. Newsletter

Subskrybenci newslettera są zobowiązani do podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z listy mailingowej.

Po anulowaniu subskrypcji dane osobowe użytkownika są usuwane.

Treści newslettera chronione są prawem autorskim i pokrewnymi.

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony (od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody).

§7. Zmiany regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.