O nas

Czyli kim jesteśmy i co robimy?

Kim jesteśmy?

Kursy prowadzone są na podstawie autorskich programów, uwzględniających zarówno światowe osiągnięcia w zakresie CSI, jak i doświadczenia własne trenerów. Dzięki temu każdy Kursant ma możliwość zdobycia szczególnych kompetencji i praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne wykonywanie zadań zawodowych… I to nie tylko w ramach Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Autorem kursów jest Piotr Herman. Z uwagi na niejawny charakter jego wieloletniej służby (w polskich służbach specjalnych) jest on prawnie zobowiązany do nieujawniania szczegółów zakresu swoich obowiązków oraz działań, które podejmował w jej trakcie. Możemy jednak wskazać, iż zdobył wyjątkowe doświadczenie:

 • w pracy: operacyjno-rozpoznawczej i analityczno-informacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczej,
 • w zakresie m.in. zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), jak również przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
 • prowadząc odpowiedniki analiz kryminalnych, audytów śledczych i dochodzeń wewnętrznych dotyczących przestępstw finansowych i gospodarczych,
 • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz zespołów analityków,
 • samodzielnie wykonując złożone działania,
 • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu doskonale zrozumiał on schematy (np. przestępstw) oraz nauczył się identyfikowania ryzyk i wykorzystywania danych z wielu źródeł, a przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi w różnych, często niecodziennych warunkach. Wszystko to okazało się bardzo przydatne na cywilnym rynku szkoleniowym, na którym rozpoczął swoją aktywność w 2015 roku, zaczynając od prowadzenia trzech odrębnych programów mentoringowych (strategicznego, specjalistycznego oraz rozwojowego) w zakresie CSI dla osób indywidualnych.

Ponadto od 2017 roku prowadzi on blog typu Intelligence o nazwie Szpiegul.pl, a w jego ramach (poza artykułami): podcast OSS. Okiem Służb Specjalnych oraz wideo-audycję SzpieguLajf.

Co robimy?

Szkolimy Profesjonalistów Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence):

 • researcherów (wywiadowców),
 • analityków (wywiadowczych, bezpiecznickich oraz strategicznych),
 • bezpieczników (specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego),
 • strategów biznesowych oraz konsultantów,
  menadżerów i kierowników różnego autoramentu oraz top managementu,
 • detektywów wszelakich,
 • dziennikarzy śledczych i wcieleniowych (dziennikarstwo pod przykryciem),
 • oraz wszystkich zainteresowanych tematyką (w tym: przedstawicieli handlowych, prawników, oficerów Compliance, rekruterów i właścicieli biznesów).

Co nasi Absolwenci mówią o naszych kursach

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jack Brownn
From London, UK